สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง CT SCAN จากมูลนิธิเอสซีจี

Health สุขภาพดีๆ

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน ที่ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิเอสซีจี และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดพิธีรับมอบเครื่อง CT SCAN จากมูลนิธิเอสซีจี นวัตกรรมคุณภาพสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อวินิจฉัย COVID-19โดยเฉพาะ เป็นรุ่นที่ใช้ในเมืองอู่ฮั่นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระบาด แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล       

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ ต้องได้รับการเพิ่มระดับความระมัดระวังในการคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังต้องคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดของการวินิจฉัยผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ความร่วมมือกันที่เกิดขึ้นระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิเอสซีจี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ และ บริษัท United Imaging ในการทำงานร่วมกันของโครงการการศึกษาถึงประสิทธิภาพการวินิจฉัยของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19 จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการวินิจฉัยคัดกรองและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่จะดึงศักยภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างมากที่สุด

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการ มูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า หากย้อนไปเมื่อมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระยะแรกที่ยอดผู้ติดเชื้อสูงถึงหลักร้อยคน ในขณะนั้นอุปกรณ์ป้องกันยังขาดแคลน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าของการรับมือ ต้องเผชิญกับความเสี่ยง อาจติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว มูลนิธิเอสซีจี จึงได้ร่วมกับเอสซีจี สร้างนวัตกรรมป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัย  อาทิ ห้องคัดกรอง ห้องตรวจหาเชื้อ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ หรือแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็กสำหรับเข้าเครื่อง CT Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตและติดตั้งเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว เป็นงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท แก่โรงพยาบาล 15 แห่งรวมถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์แห่งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมคือเครื่อง CT Scan สำหรับคัดกรองผู้ป่วยและติดตามอาการที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศจีน มูลค่าเครื่องรวมถึงการปรับปรุงห้องสำหรับใช้งาน เป็นงบประมาณ 14 ล้านบาท โดยนวัตกรรมนี้ ได้รับคำแนะนำจาก Chinese Academy of Sciences ที่สามารถแสดงผลการตรวจที่คมชัดด้วยภาพความละเอียดสูงที่มีปริมาณรังสีต่ำ ใช้เวลาเพียง 2 นาที สามารถรองรับการคัดกรองได้มากถึง 300 คน ต่อวัน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรคอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ท้ายนี้ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ฝากถึงประชาชนให้ปฏิบัติตามการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ และไม่เดินทางไปที่แออัด การ์ดต้องไม่ตก เพื่อป้องกันไม่ให้โควิดกลับมาระบาดรอบที่ 2

S__28680234