พาณิชย์ร่วมเอกชนลดราคาชุดนักเรียน Lot 5 สูงสุด 80% รับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

Money เงินทองต้องรู้

พาณิชย์เดินหน้าโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” Lot 5 Back To School ลดราคาสินค้าสูงสุด 80% กว่า 1,605 รายการต้อนรับเปิดเทอม 1 ก.ค. 2563 นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างเปิดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” Lot 5 Back To School ว่า กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการลดราคาสินค้าเข้าสู่ล็อตที่ 5 สำหรับสินค้า 6 กลุ่มสำคัญในหมวดชุดนักเรียน สื่อการเรียนการสอน โดยลดสูงสุด 80% กว่า 1,605 รายการ เริ่มลดราคาตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ผู้ปกครองในการลดค่าครองชีพในช่วงเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพถึง 1,000 ล้านบาท และตลอดโครงการลดราคาสินค้าทำให้มีเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้ถึง 5,000 ล้านบาทด้วย

โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” Lot 5 Back To School ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับผู้ผลิต 7 ราย ได้แก่ 1. ตราศึกษาภัณฑ์ 2. ตราน้อมจิตต์ 3. ตราสมอ 4. ตราสมใจนึก 5. ตราบาจา 6. ตรานันยาง 7. ตราแพน/พีเอส จูเนียร์ และผู้จำหน่ายทั้งห้างค้าส่ง ค้าปลีก และโมเดิร์นเทรด ที่เข้าร่วมโครงการถึง 13 ห้าง ได้แก่ 1.บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 3.บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 5.บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 7.บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 8.บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด 9.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 10.บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด 11.บริษัท สหลอว์สัน จำกัด 12.ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส์ 13.บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยเหลือนักเรียนได้สินค้าถูก ดี ถึง 10.7 ล้านคนทั่วประเทศ สำหรับสินค้า 6 หมวดสำคัญที่เข้าร่วมลดราคาสินค้านั้น ได้แก่ 1.หมวดชุดนักเรียน สินค้าที่เข้าร่วมลดราคา 883 รายการ ลดราคาสูงสุด 66% 2.หมวดรองเท้า สินค้าที่เข้าร่วมลดราคา 79 รายการ ลดราคาสูงสุด 80% 3.หมวดกระเป๋านักเรียน สินค้าที่เข้าร่วมลดราคา 59 รายการ ลดราคาสูงสุด 50% 4.หมวดหนังสือเรียน ตำราเรียนสินค้าที่เข้าร่วมลดราคา 379 รายการ ลดราคาสูงสุด 70% 5.หมวดเครื่องเขียน สินค้าที่เข้าร่วมลดราคา 160 รายการ ลดราคาสูงสุด 50% และ 6.หมวดสื่อการเรียน การสอน สินค้าที่เข้าร่วมลดราคา 27 รายการ ลดราคาสูงสุด 70%

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

76115-728x485