“คลายล็อกดาวน์เฟส 4” เปิดเที่ยวบินในประเทศนั่งได้ 100%

Business ธุรกิจ

เปิดกิจการและกิจกรรม 9 ประเภท ที่กลับมาดำเนินการได้หลัง ศบค. มีมติ “คลายล็อกดาวน์เฟส 4” ซึ่งคาดว่าจะมีผลในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. นี้

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ศบค.ชุดใหญ่ ได้มีมติให้ ยกเลิกเคอร์ฟิว หรือยกเลิกการออกนอกเคหะสถาน มีผลบังคับใช้วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นี้

ส่วนเรื่องการขนส่งข้ามจังหวัด ในส่วนของ เครื่องบินโดยสาร สามารถใช้ที่นั่งได้ 100% จากเดิมจำกัดจำนวน 70 % เนื่องจากการบินในประเทศใช้เวลาน้อย แต่ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ส่วนรถโดยสาร เนื่องจากระบบระบายอากาศไม่เหมือนเครื่องบิน ยังจำกัดจำนวนไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสารตามมาตรฐาน และจะต้องมีระบบการติดตามตัว

“อย่างไรก็ตามทั้งหมด จะมีการออกข้อกำหนดตามมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ยังเป็นหลักการ อาจจะออกมาช่วงของวันหยุดนี้ก่อนที่จะการใช้ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายนนี้” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว และว่า

มาตรการควบคุมกิจกรรม ใน 9 กิจกรรมนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค การทำความสะอาด การควบคุมการเข้าออก สวมหน้ากากอนามัย จุดล้างมือ จำนวนผู้ดูแลตามมาตรฐาน ลงทะเบียนด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะและการติดตามตัวอย่างเคร่งครัด

กิจการ-กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาด

สำหรับการผ่อนคลายกิจการ-กิจกรรมในระยะที่ 4 นั้น ประกอบด้วย

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก. การจัดประชุม อบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆ

ข. การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วให้สามารถทำได้  ยกเว้นสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ

ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานบริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานที่สงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ

ง. ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการกีฬา อุทยานวิทยาศาสตร์ ต้องเข้าชมเป็นรอบ

จ. กองถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และวีดิทัศน์ รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน และมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

2. กิจกรรมออกกำลังกาย สุขภาพ หรือสันทนาการ

ก. การอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ยกเว้น “อาบอบนวด”ยังไม่อนุญาต

ข.การออกกำลังกายแบบกลุ่มในส่วนสาธารณะ เช่น การเต้นแอโรบิก ลานกิจกรรม พิ้นที่กิจกรรมหรือลานกีฬากลางแจ้ง แต่ต้องจำกัดจำนวนคนคิดตามเกณฑ์ ตามกลุ่ม รวมไม่เกิน 50 คน

ค.สวนน้ำ  สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรค เช่น “บ้านบอล” หรือ “บ้านลม” ยังไม่อนุญาต

ง.สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬา เพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและถ่ายทอดโทรศัศน์การแข่งขันกีฬาได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน และต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด

จ. ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนี้ตี้มอลล์

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์