เปิดเงื่อนไข ผ่อนคลายร้านอาหารให้นั่งดื่มเหล้า เผยมาตรการหลัก 5+1

Lifestyle ไลฟ์สไตล์

เปิดเงื่อนไข ผ่อนคลายร้านอาหารให้นั่งดื่มเหล้า เผยมาตรการหลัก 5+1 คือ อยู่ห่าง ใส่แมสก์ หมั่นล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิว ไม่แออัด และต้องลงทะเบียนไทยชนะ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. กล่าวว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้พิจารณากิจการกิจกรรมที่จะผ่อนคลายในระยะที่ 4 ซึ่งขณะนี้ยังเป็นฉบับร่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

โดยหนึ่งในนั้นคือ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต แบ่งเป็นการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมสถานบริการผับบาร์ คาราโอเกะ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ด้วยความมีระเบียบ และงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ต้องไม่มีการเชียร์เบียร์ โดยมาตรการหลัก 5+1 คือ อยู่ห่าง ใส่แมสก์ หมั่นล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิว ไม่แออัด และต้องลงทะเบียนไทยชนะ

ส่วนมาตรการเสริม คือ กิจกรรมยังไม่ให้เสียงดัง บุฟเฟต์งดตักอาหารส่วนกลางด้วยตัวเอง เป็นต้น โดยจะมีคู่มือปฏิบัติออกมา เพื่อให้หน่วยงานกำกับเข้าไปดูแลได้ และผู้ประกอบการใช้ในการทำกิจการ

เมื่อถามว่าร่างผ่อนคลายนี้ การผ่อนปรนในร้านอาหารให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่เหตุใดยังไม่เปิดบริการผับบาร์ คาราโอเกะ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผับบาร์ คาราโอเกะ เราจัดกลุ่มไว้ที่เสี่ยงสูง และมีการรายงานมาก่อนหน้านี้ มีกลุ่มก้อนติดเชื้อเยอะช่วงหนึ่ง เช่น ย่านทองหล่อ ก็มีบทพิสูจน์แล้วว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มก้อนนี้มีส่วนผลักดันเศรษฐกิจระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ได้สำคัญสูงเท่าด้านอื่นๆ แต่กลุ่มก้อนร้านอาหารมีความสำคัญดำรงชีวิตประจำวัน แต่การนั่งร้านอาหารไม่ได้นั่งยาวแบบผับบาร์ เป็นมื้อๆ แล้วก็กลับ การอนุญาตให้ขายสุรา ก็จะดูเรื่องความเหมาะสม และประวัติการเป็นเหตุให้ติดเชื้อ จึงมีความแตกต่างกัน ร้านอาหารมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและดำรงชีวิต

เมื่อถามว่าจะเริ่มผ่อนคลายเมื่อไร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ระยะที่ 4 ก็น่าจะอยู่ในช่วงกลางมิ.ย.ถึงสิ้นเดือนมิ.ย. อาจเป็นวันที่ 14 หรือ 15 มิ.ย. ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 4 เต็มที่

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์