“น่าน” เปิดเมืองให้เที่ยวได้แล้ว 60 โรงแรมนำร่องปลอดภัย

Business ธุรกิจ

นำหน้าก่อนใครเพื่อน “จังหวัดน่าน” จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่ได้รับยกย่องว่ามีธรรมชาติสวยสดงดงาม ประกาศปลดล็อกธุรกิจโรงแรมและที่พัก ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทำให้นักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั้งหลายสามารถเดินทางไปเที่ยวและพักผ่อนรับอากาศดีๆ ได้แล้ว พร้อมชมธรรมชาติอันสวยงาม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ส่วนสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  จังหวัดน่านมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นอย่างดี อีกทั้งผู้ประกอบการก็คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จัดการระบบให้เกิดความสบายใจและให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการ

นักเดินทางทั้งหลายต่างรู้กันดีว่าน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออก ซึ่งเป็นรอยต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี “ภูเข้” ในเขตอำเภอบ่อเกลือ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด ความสูงถึง 2,079 เมตร และมี “ดอยภูคา” ในเขตอำเภอปัว เป็นยอดเขาที่สำคัญของจังหวัด ความสูง 1,980 เมตร ส่วนพื้นที่ราบจะอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด และตามลุ่มน้ำต่างๆ แหล่งน้ำที่สำคัญของน่าน คือ แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดจากทางตอนเหนือของจังหวัด แล้วไหลลงไปยังเขื่อนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ยังมีลำน้ำสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำสา ลำน้ำว้า ลำน้ำสมุน ลำน้ำปัว ลำน้ำย่าง ลำน้ำแหง เป็นต้น น่านมีพื้นที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทั้งยังมีประชากรหลายชาติพันธุ์ นับว่าเป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

แม่น้ำน่าน

จังหวัดน่านนับเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง เดิมชื่อ “เมืองน่าน” หรือ “เมืองนันทบุรี” ตามประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อประมาณต้น พ.ศ.1800  พญาภูคา เจ้าเมืองย่าง มีราชบุตรบุญธรรมอยู่ 2 องค์ นามว่า ขุนนุ่น และ ขุนฟอง พญาภูคาได้สร้างเมืองใหม่ ขนานนามเมืองนี้ว่า “วรนคร”  สถาปนาให้ขุนฟองเป็นเจ้าผู้ครองเมือง  ต่อจากขุนฟองมีเจ้าผู้ปกครองนครสืบต่อมาเรื่อยๆ  จนถึง พญาการเมือง ในสมัยนั้นเมืองวรนครตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงสุโขทัย ต่อมาได้อพยพผู้คนมาสร้างเมืองใหม่ประมาณ พ.ศ.1902 ขนานนามเมืองว่า “เมืองภูเพียงแช่แห้ง” หรือ “เวียงแช่แห้ง”

พญาการเมืองครองเมืองได้ 5 ปีก็ถึงแก่พิราลัย พญาผากอง ผู้บุตรจึงสืบต่อครองเมืองแทน 6 ปีให้หลัง พญาผากองได้พิจารณาทางฝั่งแม่น้ำทิศตะวันตกมีความอุดมสมบูรณ์  จึงไปสร้างเมืองใหม่ที่นั้น ในปี พ.ศ. 1911  เรียกขานกันว่า “เมืองนันทบุรี” มาถึงสมัยที่อาณาจักรล้านนารุ่งเรือง มีเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานี  ราวปี พ.ศ. 2004 เมืองน่านก็ขึ้นต่อเชียงใหม่และรวมเป็นอาณาจักรล้านนาด้วย ต่อมาเมื่ออาณาจักรล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า เมืองน่านก็รวมอยู่ด้วย ในปี พ.ศ.2099 ถึง พ.ศ.2317  เมืองเชียงใหม่เอาชนะพม่าได้  จึงรวมเมืองต่างๆ เข้าด้วยกันอีกครั้งเป็นอาณาจักรล้านนา ซึ่งก็มีเมืองน่านอยู่ด้วย ในปี พ.ศ.2352 อาณาจักรล้านนาถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรไทย เมืองน่านถูกแบ่งออกจากล้านนา มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช เจ้าเมืองขึ้นตรงกับกรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมา

ในรัชกาลที่ 2  เมืองน่านถูกน้ำท่วม ตัวเมืองได้รับความเสียหายอย่างมาก พญาสุมนเทวราช เจ้าครองนครน่านในสมัยนั้นได้อพยพชาวเมืองไปสร้างเมืองใหม่บนที่ดอนเพื่อกันน้ำท่วม อยู่ที่นั่นนานถึง 36 ปี จนปลายรัชกาลที่ 4 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนเส้นทางห่างไปมาก เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองเมืองน่าน ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ย้ายเมืองมาตั้ง ณ ที่เดิม  มีการซ่อมแซมเมืองเก่าที่ทิ้งร้างไปให้กลับคืนมา แล้วสร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่ก่อด้วยอิฐถือปูน ในปี พ.ศ.2400  นครเมืองน่านกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 7 หลังจากเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าเมืองน่านองค์สุดท้ายถึงแก่กรรมในปีพ.ศ. 2474 จึงยกเลิกระบบการปกครองโดยเจ้าผู้ครองนครนับแต่นั้นเป็นต้นมา

เมื่อเกิดโรคระบาดโควิด-19 น่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปิดเมืองเพื่อป้องกันโรคระบาดนับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมจนถึง 30 เมษายน 2563 กระทั่งล่าสุด 20 พฤษภาคม 2563 จังหวัดน่านได้ประกาศเปิดตัวให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนได้ โดยประกาศเปิดโรงแรม ที่พัก ในชุดแรกจำนวน 60 แห่ง ให้เข้าไปใช้บริการตามปกติได้  ทั้งนี้รายชื่อโรงแรม ที่พัก ชุดแรก มีดังนี้  1.โรงแรมน้ำทองน่าน  2.บ้านสวนสักรีสอร์ท  3.โรงแรมน่านบูติกโฮเทล  4.ปลาบปลื้มรีสอร์ท  5.น่านโนเบิ้ลเฮ้าส์ การ์เด้น รีสอร์ท  6.โรงแรมเวียงแก้ว  7.โรงแรมมีมีอาร์น่าน รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล  8.ภูพิพัฒน์ รีสอร์ท  9.โรงแรมริมสวนเพลส  10.แดนเมืองฮิลล์ รีสอร์ท  11.โรงแรมโซน่าเฮ้าส์

12.โรงแรมแสงดาวสวีท  13.โรงแรมดอกไม้ป่า  14.โรงแรมภูมินทร์เพลส  15.โรงแรมบ้านย่า  16.โรงแรมมีโชค  17.โรงแรมเฮือนคำน่าน  18.โรงแรมน่านเทรชเชอร์  19.โรงแรมวินเฮ้าส์  20.โรงแรมกรีนฮิลล์รีสอร์ท  21.โรงแรมปาโกด้าไซด์ เรดซิเด้นท์  22.เรือนไม้งามรีสอร์ท  23.โรงแรมเควัน  24.โรงแรมเควันอินน์  25.โรงแรมน่านนครา บูทีค  26.โรงแรมเวียงภูมินทร์  27.น่านนภารีสอร์ท  28.ชมนารีสอร์ท  29.รพีพงศ์ โฮเทล  30.บ้านรพีพงศ์ บูติก โฮเทล

31.โรงแรม ซี แอนด์ ซี น่าน โฮเทล  32.โรงแรมชนาสิน  33.ดวงดาวรีสอร์ท  34.โรงแรมน่านสุวารินทร์  35.โรงแรมภัทร์จรัสโฮมสเตย์  36.โรงแรมพันธ์ทิพย์ เรสซิเด้นซ์  37.โรงแรมข้าหลวงเพลส  38.โรงแรมช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์39.โรงแรมภูระฟ้า เพลส  40.โรงแรมน่านฟ้าชลธี รีสอร์ท 41.น่านรอยัลรีสอร์ท  42.โรงแรมชมน่านเพลส  43.ภูเพียงเคียงฟ้ารีสอร์ท  44.โรงแรมเอื้องคำ  45.โรงแรม 107 ทาวเวอร์น่าน  46.โรงแรม SP เกสต์เฮ้าส์  47.โรงแรมเพิ่มพูล 1  48.โรงแรมเพิ่มพูล 2  49.โรงแรมน่านกรีนเพลส

50.โรงแรมภูนานลอฟท์น่าน  51.โรงแรมฮักน่าน  52.ชิคอินน์น่าน  53.โรงแรม The one house  54.โรงแรมน่านธาราเพลส  55.ทุ่งช้างฮิลล์รีสอร์ท  56.อนงค์นาถ ห้องพัก  57.โรงแรมน่านศรีปันนนา รีสอร์ท  58.โรงแรมพรพงษ์วิลเลจ  59.โรงแรมโกโก้วัลเลย์ รีสอร์ท  60.โรงแรมภูเพียงเดือน

ส่วนการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านในหนึ่งวัน ให้ปฏิบัติดังนี้  แสดงบัตรประจําตัวประชาชน  แสดงหนังสือรับรอง  วัดอุณหภูมิร่างกาย  กรณีไม่มีหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน วัดอุณหภูมิร่างกาย  รับใบผ่านด่าน รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าบ้าน

กรณีผู้ที่เข้าพักโรงแรมให้ดาวน์โหลดแอพฯ “ไทยชนะ” และทำการ CHECK in และ CHECK OUT ก็ถือว่ารายงานแล้ว  หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลการเดินทางจังหวัดน่านได้ที่  1.ด่านห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายอำเภอเกรียงไกร เวชนุรักษ์  โทร 081 867 2547  หัวหน้าด่าน ปลัดจวน จันเครื่อง  โทร 063 902 1168  2.ด่านบ้านนาหวายใหม่ อำเภอบ้านหลวง  นายอำเภอ ชัยพล โรจวิสิฐ  โทร 081 867 2575  หัวหน้าด่านปลัดรัฐวิชญ ตันแก้ว  โทร 063 902 1888   3.ด่านบ้านสะเกิน ตำบลยอด  อำเภอสองแคว  นายอำเภอ สมเกียรติ อาจสังข์  โทร 081 867 2592  หัวหน้าด่านปลัดสิทธิศักดิ์ วงค์ชูแก้ว  โทร 063 902 1188 

หรือสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้ที่  ททท.สำนักงานน่าน  โทร 054 711 217-8 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ หรือ  FB:TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน  Twitter:@tatnanofficial    IG:tatnan_office