แนะหยุดใช้มือจกข้าวเหนียว เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

Health สุขภาพดีๆ

เพจเฟซบุ๊ก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เผยแพร่พร้อมพร้อมข้อความที่ระบุว่า ชีวิตวิถีใหม่ ไม่ใช้มือจกข้าวเหนียว เพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค การใช้มือหยิบจับอาหาร เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ โควิด19 ด้วยความปรารถนาดี ซึ่งการแนะนำดังกล่าว เป็นที่วิพากาษ์วิจารณ์จำนวนมาก

อย่างไรก็ตามนอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำวิธีการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในวิธีอื่นๆ ด้วย อาทิ การใช้ไม้ถูพื้นแล้วซักด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ / การกินผักผลไม้ให้ครบ 5 สี / การใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หรือผงซักฟอกเช็ดเบาะจักรยานยนต์วันละ 2 ครั้ง เป็นต้น