ชม “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” ทางออนไลน์

Culture ศิลปวัฒนธรรม

“พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ใน “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง” เป็นผลงานจากฝีมือของช่างสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้นำผลงานซึ่งสร้างสรรค์จากวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ อินสตาแกรม เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และยูทูบ ภายใต้ชื่อ “artsofthekingdom” เพื่อให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมความงดงามของงานศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่อง

สีวิกากาญจน์
วานเรศบวรอาสน์หรือพระที่นั่งกง
พระที่นั่งพุดตานถมทอง

1.สีวิกากาญจน์

พระราชยานสำหรับเจ้านายฝ่ายในที่สูงศักดิ์ สถาบันสิริกิติ์จัดสร้างโดยนำต้นแบบมาจากสีวิกา ที่ประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างด้วยทองคำผสานเทคนิคจากช่างในสถาบันสิริกิติ์หลายแผนก เช่น แผนกเครื่องเงิน เครื่องทอง ช่างลงยาสี เป็นต้น ตกแต่งด้วยปีกแมงทับ

2.ผอบถมตะทองคำประดับเพชร 

ลายพุดตานใบเทศ ยอดปริกทองคำ ตกแต่งทองคำประดับเพชร

3.วานเรศบวรอาสน์หรือพระที่นั่งกง

พระราชอาสน์หรือพระที่นั่งขนาดเล็ก ใช้เป็นทั้งพระราชบัลลังก์ และพระราชยาน

4.พระที่นั่งพุดตานถมทอง

สร้างจำลองแบบพระที่นั่งพุดตานจำหลักไม้วังหน้า ทรงชั้นพระที่นั่งสร้าง

ด้วยเงินถมตะทอง ท้องไม้สองชั้น ชั้นล่างตกแต่งด้วยครุฑยุดนาคเป็นระยะ ชั้นสองรายรอบด้วยรูปเทพยดาประนมกร

5.สัปคับคร่ำ

ใช้เทคนิคคร่ำเป็นหลัก ความพิเศษอยู่ที่ช่างฝีมือบรรจงฉลุเหล็กให้โปร่งเป็นลูกไม้จนมองเห็นทะลุได้ชัดเจน 

พระที่นั่งพุดตานถมทอง
สัปคับคร่ำ

สามารถชมภาพความงดงามเหล่านี้ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของ  artsofthekingdom ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผอบถมตะทองคำประดับเพชร
วานเรศบวรอาสน์หรือพระที่นั่งกง
สัปคับคร่ำ