ผู้ใช้ไฟเฮ! กฟน.ปรับบิลค่าไฟแล้ว ใช้จริง 1.7 พันบ. แต่จ่ายแค่ 500 บ.

Promotion โปรโมชั่น

จากมติ ครม.เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ให้สิทธิใช้ไฟฟรีในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1) และให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเทียบกับเดือนฐาน (บิลกุมภาพันธ์) ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 และ 1.3) โดยการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. สามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ ไปชำระค่าไฟฟ้าซึ่งจะได้รับสิทธิส่วนลดโดยอัตโนมัติ ส่วนกรณีได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้สิทธิส่วนลด MEA จะคืนเงินโดยหักลดในค่าไฟฟ้าเดือน มิ.ย.2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ได้ที่ www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2563 เป็นต้นไปนั้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ MEA ได้ปรับระบบการให้ส่วนลดค่าไฟตามมาตรการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อไปเช็กที่แอพพ์ SmartLife ซึ่งเป็นแอพพ์ของ MEA พบว่าได้มีการปรับส่วนลดตามมาตรการในบิลเดือนพฤษภาคม โดยคิดค่าไฟตามเดือนฐาน (บิลมีนาคม) ส่วนบิลเดือนเมษายนที่ได้ชำระค่าไฟไปแล้วนั้นจะมีการหักลดค่าใช้จ่ายให้ในบิลมิถุนายน

แต่สำหรับผู้ที่ชำระค่าไฟฟ้าโดยหักผ่านบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตโดยอัตโนมัตินั้น ในแอพพ์ SmartLife ยังไม่มีการปรับลดค่าไฟให้ จะมีการหักลดให้ในบิลมิถุนายนในคราวเดียว

ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม.รายหนึ่งกล่าวว่า เดิมได้รับบิลเดือนพฤษภาคม (ค่าไฟเดือนเมษายน) จำนวน 2,591.01 บาท จำนวน 606 หน่วย แต่ล่าสุดเมื่อวันนี้ (12 พฤษภาคม) เมื่อเข้าไปเช็กในแอพพ์ SmartLife พบว่า MEA ได้มีการปรับลดค่าใช้ไฟฟ้าให้เหลือ 1,895.33 บาท จำนวน 455 หน่วย เท่ากับบิลเดือนมีนาคมที่จ่ายอยู่ที่ 1,895.33 บาท ส่วนบิลเดือนเมษายน เนื่องจากตนได้ชำระค่าไฟไปแล้ว จำนวน 2,701.58 บาท เข้าใจว่าจะได้รับหักส่วนลดในบิลเดือนมิถุนายน ซึ่งต้องขอบคุณ MEA และรัฐบาลที่ช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าอีกรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า บิลพฤษภาคม 1,700 บาท แต่จ่ายจริงแค่ 504 บาท เพราะเดือนฐาน (บิลมีนาคม) อยู่ที่ 504 บาทเท่านั้น

นอกจากนี้ในส่วนของ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ได้มีการปรับระบบให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเสร็จแล้วเช่นกัน

ที่มา : มติชนออนไลน์