ปรับเวลา’เปิด-ปิด’สนามบินหลายแห่งทั่วประเทศ ถึง 31 พ.ค.นี้

Business ธุรกิจ

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ผู้บริหารท่าอากาศยานภูมิภาค 29 แห่ง เปิดเผยว่า ทย. ขอปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิด การให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัด ทย. เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค.2563 ดังนี้

• เวลา 07.00-18.00 น. ท่าอากาศยานสกลนคร

• เวลา 07.00-18.30 น. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

• เวลา 07.00-19.00 น. ท่าอากาศยานกระบี่, ท่าอากาศยานพิษณุโลก, ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

• เวลา 07.30-18.00 น. ท่าอากาศยานขอนแก่น, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์, ท่าอากาศยานชุมพร, ท่าอากาศยานลำปาง, ท่าอากาศยานเลย, ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอด, ท่าอากาศยานนครพนม, ท่าอากาศยานนครราชสีมา, ท่าอากาศยานน่านนคร, ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์, ท่าอากาศยานหัวหิน, ท่าอากาศยานแพร่, ท่าอากาศยานแม่สอด, ท่าอากาศยานระนอง, ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด, ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานปาย

• เวลา 09.00-17.00 น. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 มีสายการบินจำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานของ ทย. จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานลำปาง แม่สอด บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่

สำหรับท่าอากาศยานน่านนคร, เลย, แพร่, แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, ระนอง, ชุมพร และหัวหิน ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 1- 31 พ.ค.2563 แต่ท่าอากาศยานดังกล่าว ยังคงเปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินฉุกเฉิน, เที่ยวบินราชการ, เที่ยวบินขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์