เปิด 20 อันดับ อาชีพติดโควิด ‘รับจ้าง-ฟรีแลนซ์’เยอะสุด

Human of Office ชีวิตมนุษย์เงินเดือน

ศบค. เปิด 20 อันดับ อาชีพติด โควิด รับจ้างทั่วไป-ฟรีแลนซ์ เยอะสุด รองลงมาค้าขายและธุรกิจส่วนตัว อันดับ 3 พนักงานบริษัทและโรงงาน

วันที่ 21 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า กรมควบคุมโรค (คร.) วิเคราะห์อาชีพที่ป่วยโรคโควิด-19 พบว่า อาชีพ 20 อันดับแรกที่ติดโควิด-19 ได้แก่ 1.อาชีพรับจ้างทั่วไปและฟรีแลนซ์ พบ 395 ราย 2.ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 308 ราย 3.พนักงานบริษัทและโรงงาน 235 ราย 4.พนักงานในสถานบันเทิง 176 ราย 5.นักเรียนนักศึกษา 164 ราย

6.ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 140 ราย 7.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 109 ราย 8.พ่อบ้าน/แม่บ้าน 106 ราย 9.ว่างงาน 69 ราย 10.เกษตรกร (ปลูกพืช) 69 ราย

11.นักท่องเที่ยว 55 ราย 12.เด็กเล็ก/ผู้ปกครอง 34 ราย 13.พนักงานโรงแรม 33 ราย 14.พนักงานขับรถโดยสาร/รถตู้/รถแท็กซี่ 27 ราย 15.เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน 15 ราย

16.มัคคุเทศก์/ไกด์ทัวร์ 10 ราย 17.เจ้าหน้าที่สนามบิน 9 ราย 18.พระสงฆ์/สามเณร 6 รูป 19.พนักงานในร้านอาหาร/สถานบันเทิง 6 ราย และ 20.ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา 2 ราย

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์