ชงครม.จ่าย5พันลูกจ้างประกันสังคม เท่ากลุ่มอาชีพอิสระ หลังพบติดล็อกข้อกฎหมาย

Money เงินทองต้องรู้
สปส.ชงครม.จ่ายลูกจ้าง5พัน เยียวยาโควิด

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร เพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือแรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19

ม.ร.ว.จัตุมงคล เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดย สปส.แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ถึง 5,000 บาท มีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกันกับการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีลูกจ้างผู้ประกันตนใน มาตรา 33 จำนวนมากที่ไม่สามารถขอรับเงินชดเชยการว่างงานรายละ 5,000 บาท ในภาวะวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากลูกจ้างกลุ่มนี้มีเงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท จึงเป็นเหตุให้กระทรวงแรงงานต้องแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ บางมาตราเพื่อให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยาเท่าเทียมกับกลุ่มอาชีพอิสระ

ที่มา : ข่าวสด