เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้ทุกสถาบันการเงิน ช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่นี่!!

Money เงินทองต้องรู้
อัพเดต! มาตรการช่วยลูกหนี้ของทุกสถาบันการเงิน สู้วิกฤตโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง หลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ภัยแล้ง และการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ดังนี้