กรมศิลปากรจัดแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปี 2563 เปิดจองบัตรแล้ว

Culture ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) กรุงเทพฯ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร  เป็นประธานแถลงการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปี 2563 และโครงการดนตรีสำหรับประชาชน

ปีที่ 63 โดยมี นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต ร่วมแถลงข่าว

นายประทีป เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีให้กว้างขวางสู่สายตาประชาชน มีการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งนาฏศิลป์ โขน ละคร ระบำ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ที่ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ ทั้งบทการแสดง วิธีการแสดง และเทคนิคการแสดงบนเวที เพื่อให้ผู้ชมได้รับอรรถรสมากยิ่งขึ้น

นอกจากการแสดงที่ได้รับการสืบทอดและเป็นที่นิยมของผู้ชมมาอย่างต่อเนื่อง ยังได้คิดค้นรายการใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน โดยการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ โรงละครแห่งชาติ 3 แห่ง คือ โรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย

รายการนาฏกรรมสังคีต จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร และชุดสืบมรรคา และละครนอก เรื่องโกมินทร์ ตอน “โกมินทร์คะนอง” ทั้งนี้ จะมีการแสดงหนังใหญ่ประกอบการแสดงโขนชุดสืบมรรคา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด ต่อยอดให้เกิดความหลากหลายและงดงามด้วยภาพการฉลุสลักลายตัวหนังใหญ่ ของกรมศิลปากร

รายการศรีสุขนาฏกรรม เป็นการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ประกอบด้วย โขน ละคร ระบำ การบรรเลง – ขับร้อง ด้วยเพลงไทยและเพลงสากล การแสดงแนวตลก การแสดงพื้นเมือง รวมทั้งจินตลีลา อันเป็นชุดหรือตอนสั้นๆ ที่เป็นแบบมาตรฐาน แบบปรับปรุง และแบบสร้างสรรค์ เชิงอนุรักษ์ ตามแนวทางของนายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ

รายการดนตรีไทยพรรณนา เป็นการบรรเลงและขับร้อง รูปแบบดุริยประดิษฐ์ การแสดงสร้างสรรค์ ละครซ้อนดนตรี และเพลงภาษา

รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ เป็นการบรรเลงและขับร้อง โดยวงดุริยางค์ไทยของกรมศิลปากรประกอบการแสดงนาฏศิลป์

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต เป็นการบรรเลงดนตรีสากล การเดี่ยวเครื่องดนตรี การขับร้องเพลงคลาสสิก เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสากล เพลงไทยสากล และเพลงลูกทุ่ง โดยวงดุริยางค์สากลของกรมศิลปากร

1
4

นอกจากนี้ ยังได้จัดรายการพิเศษ จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย “ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม” เป็นการบรรเลง-ขับร้อง และจินตลีลาประกอบเพลง ภายใต้ชื่อ “กุโสดอคอนเสิร์ต” ซึ่งเกิดจากแนวคิด ของ นายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ ผู้รับบทบาทมหาเถรกุโสดอ ในละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศ

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “Mom’s Spiritual” ในวาระวันแม่แห่งชาติ และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ศึกพรหมาสตร์” โดยกรมศิลปากรได้ฟื้นฟูและจัดสร้างเครื่องแต่งกายขึ้น ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปี 2563 ณ โรงละครแห่งชาติ จำหน่ายบัตรราคา 200,150, 100 และ 60 บาท สำรองที่นั่งและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://ntt.finearts.go.th และโรงละครแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 1342   

ส่วนโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ณ เวทีสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเป็นเวลานานถึง 62 ปีแล้ว ปีนี้นับเป็นปีที่ ๖๓ ที่นำเสนอความบันเทิงและความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ล้วนแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ อันควรแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ ทั้งการแสดง การบรรเลง ขับร้องดนตรีทั้งไทย – สากล การแสดงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ จากส่วนราชการสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน สลับสับเปลี่ยนกันมาจัดแสดงให้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่18 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 – 19.00 น. บัตรเข้าชมการแสดงคนละ 20 บาทเท่านั้น

 

6