อธิบดีกรมศิลป์เปิดศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ ‘อยุธยา’ อลังการไม่แพ้เมืองนอก

Culture ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอนันต์กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยต่อยอดมาจากโครงการเดิมก่อนเกิดน้ำท่วมใหญ่ เมื่อ พ.ศ.2554 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมาก กระทั่งมีการบูรณะอาคาร จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ โดยคาดหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ แม้ไม่ใช่จุดท่องเที่ยว แต่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้อย่างเข้าใจง่าย โดยการจัดแสดงภายในประกอบด้วยข้อมูลหลักฐานด้านการอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์การอนุรักษ์โบราณสถานในอยุธยา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก, ขั้นตอนการอนุรักษ์ด้านต่างๆ อาทิ งานจิตรกรรมฝาผนัง สถูปเจดีย์ และอื่นๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าศูนย์แห่งนี้มีศักยภาพไม่แพ้ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ในต่างประเทศอย่างแน่นอน

“ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ฯมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานให้ได้เรียนรู้ต่อไปถึงกระบวนการต่างๆ ยิ่งอยุธยาได้เป็นมรดกโลกใน ปี 2534 ยิ่งจำเป็นต้องขยายผลเปิดเป็นศูนย์อนุรักษ์ซึ่งต่อยอดมาจากครั้งน้ำท่วมใหญ่ที่ทำให้สิ่งที่เคยทำมาเสียหายหมด จีงต้องทำกันใหม่ นำมาสู่การบูรณะ จัดสรรงบประมาณและดำเนินงานจนแล้วเสร็จ” อธิบดีกรมศิลปากรกล่าว

นางสาริศา จินดาวงษ์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้ใช้งบประมาณเกือบ 6 ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรรจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน หนึ่งในกลุ่ม “โครงการเนรมิตอยุธยา” เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน ในการนี้ได้มีการซ่อมอาคารศูนย์ข้อมูลฯ เดิมที่เสียหายจากน้ำท่วม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 กระทั่งแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562

“ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ฯพร้อมให้บริการด้านวิชาการ ประกอบด้วยนิทรรศการ 5 ส่วน ได้แก่ มรดกโลก, ประวัติการอนุรักษ์โบราณสถานพระนครศรีอยุธยา, นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการอนุรักษ์และพัฒนา, งานอนุรักษ์ประเภทต่างๆ และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการพัฒนาในอนาคต” นางสาริศากล่าว

จากนั้น เวลาประมาณ 16.00 น. อธิบดีกรมศิลปากรและคณะ ร่วมเข้าชมภายในศูนย์ โดยนางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้นำชม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

4
7

ที่มา : มติชนออนไลน์