‘กรมการค้าภายใน-ม.เกษตร’เจ๋ง เปิดตัว2สแน็คมันสำปะหลัง ต่อยอด3แบรนด์ เพิ่มรายได้เกษตรกร

Health สุขภาพดีๆ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มกราคม ที่ห้องกำแพงเพชรอัครโยธิน กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มันแปรรูป PRODUCT CHAMPIONS พร้อมเปิดตลาดสู่อุตสาหกรรมการบริโภค ‘A MASTERPIECE OF INNOVATION BY DIT & KU’ โดยมี น.ส.พัชรี พยัควงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.ปราถนา ปรารถนาดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงเปิดตัว2โปรดักส์ใหม่สุดฮิป ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง “วาฟเฟิลกรอบ”และ”มันอบกรอบ” พร้อมสแน็ค3แบรนด์ใหม่ คือแบรนด์ CASSA AWEET , AMADE และ CASSY CHIPS รุกตลาดขนมขบเคี้ยวมูลค่า 40,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาราคามันตกต่ำ เตรียมวางขายครั้งแรกในงานเกษตรแฟร์วันที่ 25 มกราคมนี้

โดย น.ส.พัชรี กล่าวว่า นับเป็นผลสำเร็จของโครงการแปรรูปมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการประชารัฐของรัฐบาล เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่ผลิตมากเป็นอันดับ2ของโลก และส่งออกมากเป็นอันดับ1ของโลก แต่ราคาผันผวนตามสถานการณ์ตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง มันสำปะหลังราคา 2.50 บาท ถ้าเราแปรรูปก็เพิ่มมูลค่าได้ 3-4 เท่าตัว ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงมีนโยบายช่วยยกระดับราคามันสำปะหลังภายในประเทศ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

จึงมอบหมายให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่เหมาะสม คือ มันสำปะหลังพันธุ์หวาน ที่มีกรดไซยาไนด์ต่ำ ปลอดภัยต่อการนำมาบริโภค นำมาแปรรูปจนได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีต้นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 4 ผลิตภัณฑ์ มีไอศกรีม มันสำปะหลังอบกรอบ วาฟเฟิล และมันสำปะหลังบอล และเมื่อพัฒนาต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร จึงคัดเลือกเหลือ2โปรดักส์แชมเปี้ยน คือ วาฟเฟิลกรอบ และมันอบกรอบ ที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดขนมขบเคี้ยว มีมูลค่าการตลาดสูงถึง 40,000 ล้านบาท ในปี 2561 และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง

น.ส.พัชรี กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผลิตและวางแผนการตลาดครบวงจร โดยร่วมกับผู้ประกอบการด้านการผลิต และจัดจำหน่ายในประเทศ พัฒนาแบรนด์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มันสำปะหลังแปรรูป3แบรนด์ ได้แก่ CASSA AWEET , AMADE และ CASSY CHIPS โดยทุกแบรนด์มีผู้ประกอบการ4รายให้ความร่วมมือในการผลิต และจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท พลวรรธน์ ฟู้ดส์ จำกัด ,ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.บ้านฉาง จ.ระยอง , คลัสเตอร์มันสำปะหลังกำแพงเพชร และหจก.อนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง ร่วมกับ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ Tesco Lotus

“หวังว่า2ผลิตภัณฑ์แชมป์เปี้ยน จะเป็นที่ยอมรับจากตลาด ในการผลิตแปรรูปและจัดจำหน่ายในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับราคามันสำปะหลัง และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  นอกจากนี้ยังเปิดรับผู้ประกอบการ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอาหารขนมขบเคี้ยวที่เห็นโอกาสทางการตลาด จากสินค้าใหม่สายสุขภาพ ตลอดจนผู้ผลิตแปรรูปอุตสาหกรรมที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดสร้างแบรนด์ในอนาคตด้วย”น.ส.พัชรีกล่าว

ด้าน รศ.ดร.อนุวัตร กล่าวว่า โครงการต่อเนื่องปีนี้ เป็นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูปต้นแบบ มาพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต และการบริโภคระดับประเทศ จนสามารถขยายสู่การส่งออก โดยมีกระบวนการด้านวิจัยพัฒนาในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือทันสมัย ร่วมด้วยการผลิตจาก Mini Factory ภายในมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการชั้นนำในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม และเตรียมความพร้อมสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน พร้อมจัดจำหน่ายไปยังตลาดค้าส่ง และค้าปลีกในสเกลใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วน ผช.ดร.รวิพิมพ์ กล่าวว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มียุทธศาสตร์งานวิจัยที่มุ่งก้าวเพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมรวมถึงแก้ปัญหาเพื่อให้การกินดีอยู่ดีเกิดประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม  รวมทั้งต้องตอบโจทย์เรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“เป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่กินได้ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีไฟเบอร์ ไม่มีจีเอ็มโอ ไม่มีกลูเตน สำหรับบางคนที่แพ้กลูเตน นอกจากนี้กระบวนการผลิต 2 ผลิต ไม่มีน้ำมัน ผ่านการอบกรอบ ดีต่อสุขภาพ ด้านการตลาดเห็นว่าเทสโก้จะมาขยายตลาดให้มากขึ้น รวมทั้งกลางปีนี้จะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวไปออกแสดงและขายที่ฮ่องกงด้วย ขณะเดียวกันเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้ง 2 แบบ เหมาะมากในตลาดยุโรป เพราะตลาดยุโรปไม่ยอมรับจีเอ็มโอ จึงมีโอกาสในการส่งออกไปตลาดยุโรป เพียงแต่ต้องเทสต์รสชาติก่อน”ผช.ดร.รวิพิมพ์ กล่าว

ขณะที่ รศ.ดร.ปราถนา ในฐานะหัวหน้าโครงการแปรรูปมันสำปะหลังฯ กล่าวว่า เราได้ดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มาเป็นปีที่2 โดยปี 2559 ได้ส่งเสริมนำมันสำปะหลังพันธุ์หวานมาแปรรูปเองได้ มาในปีนี้อยากจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์  อย่าง CASSY CHIPS มันสำปะหลังทอดกรอบ กรมการค้าภายในได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาต่อยอด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หรือ ผู้ผลิตสินค้าในวิสาหกิจชุมชน ในด้านการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำไปผลิตและจำหน่ายได้มาตรฐาน สร้างอาชีพได้จริงในระดับชุมชน ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.บ้านฉาง จ.ระยอง และขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมผลิตภัณฑ์ทำเป็นเฟรนช์ฟรายส์ ซึ่งมีเกษตรกรหลายรายสนใจผลิตและแปรรูปเพื่อจำหน่ายทั้งในท้องถิ่น และแช่แข็งบรรจุถุงจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรด รวมถึงการส่งออกไปต่างประเทศในอนาคตต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแถลงข่าวมีนางเอกวัยรุ่นช่อง3 ซีน ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วย

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สแน็คมันสำปะหลังแปรรูป มีวาฟเฟิลกรอบ แบรนด์ CASSA AWEET มี2รส คือ มัทฉะชาเขียวญี่ปุ่น และบลูเบอรี่ และมันสำปะหลังอบกรอบ แบรนด์ AMADE มี3รส คือ รสธรรมชาติ ช็อคโกแลต และสตอเบอร์รี่ ที่วางแผนจะเปิดตลาดโมเดิร์นเทรด และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอบกรอบแบรนด์ CASSY CHIPS ผลิตและจำหน่ายโดย ศพก.บ้านฉาง จ.ระยอง รวมถึงเฟรนช์ฟรายส์ทอด จะวางจำหน่ายพร้อมกันในงานเกษตรแฟร์ ในวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงสั่งซื้อผ่าน www.cassaaweet.com หรือ Facebook CassaSweet.KU หรือไลน์ @cassasweet