Talking Tour Ep.8 ศิลปะหลังรัฐประหาร สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

Clip คลิปชวนดู
Talking Tour Ep.8 กับเรื่องราวของงานศิลปกรรมที่แสดงถึงความชอบธรรม พิธีกรรม และบุญญาบารมี ให้คู่ควรกับการปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในตอน “ศิลปะหลังรัฐประหาร สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง”
.
วิทยากร : รศ.พิชญา สุ่มจินดา ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
✅ทางเพจเฟซบุ๊ก : ทัวร์มติชนอคาเดมี
✅เพจเฟซบุ๊ก : Matichon Academy – มติชนอคาเดมี
✅Youtube : Matichon Academy
#TalkingTour #มติชนอคาเดมี #ทัวร์มติชนอคาเดมี