🎥ชม”Talking Tour” Ep.5:พระยาพหลพลพยุหเสนา ผู้นำรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสู่สังคมไทย

Clip คลิปชวนดู

โดย “ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์” อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

กับเรื่องราวทำไม “พระยาพหลพลพยุหเสนา” จึงคิดปฏิวัติและสร้างประชาธิปไตยให้กับไทย

#TalkingTour #พระยาพหลพลพยุหเสนา #ปฏิวัติ2475 #มติชนอคาเดมี #ทัวร์มติชนอคาเดมี