“ปราสาทเปือยน้อย” จ.ขอนแก่น ความงามเขมรโบราณที่ถูกมองข้าม (คลิป)

Clip คลิปชวนดู

“ปราสาทเปือยน้อย” จ.ขอนแก่น ความงามเขมรโบราณที่ถูกมองข้าม (คลิป)

หากพูดถึงศาสนสถานที่เป็นปราสาทเขมรโบราณในแผ่นดินไทย ส่วนใหญ่คนมักจะนึกถึงปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ น้อยคนที่จะนึกถึง “ขอนแก่น” จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง เพราะไม่คิดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมร

แต่ข้อเท็จจริง คือ ปราสาทเปือยน้อย ตั้งตระหง่านอยู่ที่ ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย นั่นเองที่ตอกย้ำว่าวัฒนธรรมเขมรอันเรืองรองในอดีตได้แผ่สยายมาถึงบริเวณนี้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2OmFMAn