ทัวร์ ‘ทวารวดี’ ปะทะ ‘เขมร’ วัฒนธรรมไฮบริดบนลุ่มน้ำชี จ.ชัยภูมิ-ขอนแก่น

Clip คลิปชวนดู

ครั้งแรกกับทริปพิเศษสุดเดือนกันยายน 62 ทัวร์ ‘ทวารวดี’ ปะทะ ‘เขมร’ วัฒนธรรมไฮบริดบนลุ่มน้ำชี จ.ชัยภูมิ-ขอนแก่น

สัมผัสวัฒนธรรมไฮบริดต้นลุ่มน้ำชี การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเขมร กับ วัฒนธรรมทวารวดี

โดยการประชันของ2วิทยากรเป็นครั้งแรก ระหว่าง รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ที่จะมาบอกเล่าวัฒนธรรมเขมรต้นลุ่มน้ำชี กับ รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะมาบอกเล่าวัฒนธรรมทวารวดี ต้นลุ่มน้ำชี

เดินทาง2วัน1คืน วันเสาร์อาทิตย์ที่ 21-22 กันยายน 2562

โปรแกรมเดินทาง : https://bit.ly/2MDaLsO

สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้มติชนอคาเดมี 

inbox เฟซบุ๊กเพจมติชนอคาเดมี

โทร 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

line : @matichon-tour 

line : @matichonacademy