บริการให้เช่าสถานที่

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (Matichon Academy) มีบริการให้ให้สถานที่ อาธิ โถงอาคาร ห้องประชุม ห้องสตูดิโอ ห้องออดิทอเรียม

โถงอาคาร

ห้องประชุม

ห้องสตูดิโอ

ห้องออดิทอเรียม

บริการจัดกิจกรรมพิเศษ

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชนได้จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกันกับลูกค้า โดยการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านอาหาร, และงานช่าง ตามความต้องการ เป็นการจัดหลักสูตรให้กับนมข้นหวานตรามะลิ เป็นต้น  

จัดอบรมนอกสถานที่

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน เราได้ขยายขอบเขตการทำงานของหน่วยงานโดยการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อกระจายความรู้สู่ภูมิภาค โดยวิทยากรศูนย์อาชีพที่มากไปด้วยประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อที่จะให้ความรู้ที่เต็มที่และทุกท่านเข้าใจในหลักสูตรที่สอนมากที่สุด