ตารางเรียนประจำเดือน มกราคม 2564
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา

คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 06 ธันวาคม 2563 ( จำนวน 3 คอร์ส )
อา. 6 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 2,140 บาท
อา. 6 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
อา. 6 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,140 บาท
คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ( จำนวน 4 คอร์ส )
ส. 12 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สมยศ เพ็ชร์กลัด
ราคา 2,140 บาท
ส. 12 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
ส. 12 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จุไร นิ่มอุดม
ราคา 1,605 บาท
ส. 12 - อา. 13 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 7 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ
ราคา 3,500 บาท