ตารางเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2567
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ( จำนวน 3 คอร์ส )
ส. 29 มิ.ย. 67
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,999 บาท
ส. 29 มิ.ย. 67
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จุไร นิ่มอุดม
ราคา 2,999 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ( จำนวน 1 คอร์ส )
อา. 30 มิ.ย. 67
จะเริ่มใน 7 วัน