ตารางเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์04/02/66
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,999.00 บาท
อาทิตย์05/02/66
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,999.00 บาท
เสาร์11/02/66
2อ.สิรวิชญ์ เพ็ญภัทระเรืองกุล4,500.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,999.00 บาท
อาทิตย์12/02/66
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,999.00 บาท
เสาร์18/02/66
1อ.พจนาถ บูระผลิต2,999.00 บาท
2อ.ศิวกรณ์ ทัดดี4,500.00 บาท
อาทิตย์19/02/66
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
เสาร์25/02/66
2อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ4,500.00 บาท
1เจ๊จู - ณัฐชนันท์ ประเสริฐวาที2,999.00 บาท
อาทิตย์26/02/66
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ( จำนวน 3 คอร์ส )
ส. 28 ม.ค. 66
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,999 บาท
ส. 28 - อา. 29 ม.ค. 66
จะเริ่มใน 1 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.เจษฎา ม่วงเจริญ
ราคา 4,500 บาท
ส. 28 ม.ค. 66
จะเริ่มใน 1 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ซูฮานา อิงดิง
ราคา 2,500 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ( จำนวน 1 คอร์ส )
อา. 29 ม.ค. 66
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,999 บาท