โซล่าร์เซลล์ พลังงานทางเลือก

สอนโดย อ.สุบิน  แพทย์รัตน์
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มีนาคม 2562
ราคา 3,500 บาท

สนใจติดต่อ มติชนอคาเดมี   Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124                             Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
 line : @matichonacademy

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)

ประเทศไทยได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในปริมาณที่พอเพียงกับการนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน พื้นที่ 1 ตารางเมตร จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 1,000 วัตต์ หรือ 4-5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน (kWh/m2/day) ถ้าเรามีเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่มีประสิทธิภาพเพียง 10 % จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 100 วัตต์ หรือเฉลี่ย 400-500 วัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟฟ้าให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) โซลาร์เซลล์ประดิษฐ์ขึ้นจากการนำสารกึ่งตัวนำ 2 ชนิด คือ P-Type และ N-Type มาต่อกันทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิกอน จะใช้สารซิลิกอนมาทำให้ไม่บริสุทธิ์ (Dope) โดยการเติมธาตุในกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5 ในตารางธาตุลงไป P-Type มีคุณสมบัติของอะตอมเป็นช่องว่างซึ่งเรียกว่า โฮล (Hole) ส่วน N-Type มีคุณสมบัติของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนเกินขึ้นมา 1 ตัว เรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในก้อนผลึก เมื่อนำสารกึ่งตัวนำ P-Type และ N-Type ที่มาต่อกันแล้วทำให้รอยต่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ จะทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า

ประเภทของโซลาร์เซลล์ 

  • แผงโซลาร์เซลล์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอน/โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)  ทำมาจากซิลิกอนที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นผลึกซิลิกอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรือบางทีก็เรียกว่า single crystalline (single-Si) โดยเริ่มมาจากแท่งซิลิกอนทรงกระบอก จากนั้นจึงนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม และลบมุมทั้งสี่ออก เพื่อที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม และมีสีเข้ม

เทคนิค

วันที่แรก

  •  เรียนรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ ชนิดของโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่สำหรับสำรองกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัด หลักการทำงาน โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ และวัตต์มิเตอร์
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติการนำโซลาร์เซลล์ไปจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้ต่อตรง ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่โดยมีเครื่องควบคุม
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติการนำโซลาร์เซลล์ไปจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า

วันที่สอง

  • สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบเพื่อนำโซลาร์เซลล์ไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบเพื่อนำโซลาร์เซลล์ไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปโดยใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบโซลาร์เซลล์หลังคาบ้านเพื่อใช้กระแสไฟฟ้าในครัวเรือน
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบโซลาร์เซลล์หลังคาบ้านเพื่อขายกระแสไฟฟ้า

บทความก่อนหน้านี้ช่างซ่อมนาฬิกา และการเปิดร้าน
บทความถัดไปออกแบบลายผ้าด้วยการมัดย้อม (ชิโบริย้อมสี)