ไฟฟ้าในอาคาร

สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 เมษายน 2562
ราคา 3,500 บาท

สนใจติดต่อ มติชนอคาเดมี   Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124                             Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105 line : @matichonacademy

ปัจจุบันไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจอย่างมาก

เทคนิค

วันแรก

 • แนะนำภาพรวมของอาชีพ โอกาสทางการตลาด
 • เรียนรู้การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า
 • เรียนรู้ระบบไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส และระบบ 3 เฟส
 • เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า และการเลือกใช้งานให้เหมาะสม
 • เรียนรู้การคำนวณการใช้ไฟฟ้า ขนาดสายไฟและการเลือกใช้
 • เรียนรู้วงจรไฟฟ้า การเดินสายไฟ การติดตั้งอุปกรณ์ ปลั๊ก สวิทช์ และหลอดไฟ
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การเชื่อมต่อสายไฟ การต่อสายไฟเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟด้วยการตีกิ๊บ และเทคนิคต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติต่อวงจรไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ

วันที่สอง

 • เรียนรู้และสาธิตการดัดท่อร้อยสายไฟชนิดต่างๆ
 • เรียนรู้และสาธิตการติดตั้งท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์
 • ฝึกปฏิบัติดัดท่อชนิดต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติเดินสายไฟฟ้า ร้อยสายไฟฟ้า เข้าตู้โหลดฯ ปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ
 • ฝึกปฏิบัติการตรวจเช็คปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ และการทดสอบเบรกเกอร์ชนิดต่างๆ
 • เรียนรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน และข้อควรระวังในการใช้งาน

อัพเดทคอร์สเรียนก่อนใคร คลิกไลน์ มติชนอคาเดมี!!

บทความก่อนหน้านี้เปิดสูตร: “บานอฟฟี่พาย” ชื่อหรูอย่างนี้ ทำไม่ยากนะเธอ!
บทความถัดไปเยลลี่ดอกไม้