อะลูมิเนียม กระจก มุ้งลวด

Old Training งานช่าง

สอนโดย อ.ขวัญชัย  ป้อทองคำ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2562
ราคา 3,500 บาท

สนใจติดต่อ มติชนอคาเดมี   Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105   line : @matichonacademy

ปัจจุบันนี้งานโครงอะลูมิเนียมได้เข้ามามีบทบาททดแทนงานไม้เกือบทั้งหมด และงานโครงอะลูมิเนียมได้มีการขยายตัวสูงเกินกว่า 300 เปอร์เซ็นต์ สังเกตได้จากรอบๆ ตัวของเราเองจะเห็นได้ว่า งานวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง ตู้โชว์ ชั้นวางของ ตู้ต่างๆ และอีกหลายๆ สิ่งล้วนแล้วแต่มีโครงสร้างเป็นงานอะลูมิเนียมด้วยกันทั้งสิ้น แต่ช่างหรือผู้รับเหมาติดตั้งงานอะลูมิเนียมยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังนั้นจึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ด้วยการต่อยอดจากหลักสูตรโครงอะลูมิเนียมหลักสูตรเดิมให้เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความครอบคลุมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

งานช่าง/งานฝีมือ

– บานเลื่อน

– บานสวิง

– บานกระทุ้ง

– บานแขวน

– ช่องแสง

 

เทคนิค

***วันแรก***

– แนะนำภาพรวมของอาชีพและโอกาสการตลาด งานอะลูมิเนียม กระจก มุ้งลวด

– แนะนำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้งานอะลูมิเนียม กระจก มุ้งลวด

– ฝึกวัด, คำนวณพื้นที่ และประเมินราคางานโครงอะลูมิเนียมชุดช่องแสง ชุดบานเลื่อน ชุดบานสวิง

– ฝึกตัด เจาะ เซาะร่อง ปั๊มรู ฯลฯ โครงอะลูมิเนียมชุดช่องแสง ชุดบานเลื่อน ชุดบานสวิง

– ฝึกประกอบโครงอะลูมิเนียมชุดช่องแสง ชุดบานเลื่อน ชุดบานสวิง

 

*** วันที่สอง ***

– แนะนำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้งานโครงอะลูมิเนียมชุดบานกระทุ้ง ชุดบานแขวน

– แนะนำชนิดของอะลูมิเนียมที่ใช้งานโครงอะลูมิเนียมชุดบานกระทุ้ง ชุดบานแขวน

– ฝึกวัด, คำนวณพื้นที่ และประเมินราคางานโครงอะลูมิเนียมชุดบานกระทุ้ง ชุดบานแขวน

– ฝึกตัด เจาะ เซาะร่อง ปั๊มรู ฯลฯ โครงอะลูมิเนียมชุดบานกระทุ้ง ชุดบานแขวน

– ฝึกประกอบโครงอะลูมิเนียมชุดบานกระทุ้ง ชุดบานแขวน

– ฝึกตัดกระจก และฝึกตัดประกอบชุดมุ้งลวด

 

อัพเดทคอร์สเรียนก่อนใคร คลิกไลน์ มติชนอคาเดมี!!