ทัวร์ “ชัยนาท-สรรคบุรี” เมืองโบราณลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ทัวร์ “ชัยนาท-สรรคบุรี” เมืองโบราณลุ่มน้ำเจ้าพระยา

จ.ชัยนาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2561

นำชมและบรรยายโดย ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

ราคา 2,800 บาท

……………………………………………………………………………………………………………………………

กำหนดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
06.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่มติชนอคาเดมี

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ชัยนาท

09.30 น. ถึง วัดธรรมมามูลวรวิหาร ตั้งอยู่บนเนินเขาธรรมามูลริมแม่นํ้าเจ้าพระยา วัดแห่งนี้ประดิษฐาน ‘หลวงพ่อธรรมจักร’ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ปางห้ามญาติ ศิลปะผสมผสานระหว่างอยุธยาและสุโขทัย ที่พระหัตถ์ปรากฏลายธรรมจักร ซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จมาสักการะถึง 3 ครั้ง ส่วนริมแม่นํ้าบริเวณหน้าวัด มีความเชื่อว่าเป็นนํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เคยนำไปใช้ในพระราชพิธีถือนํ้าพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย

หลวงพ่อธรรมจักร

10.30 น. เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

11.00 น. เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตั้งขึ้นโดยพระชัยนาทมุนี (นวม สุทตฺโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่พบในเขตจังหวัดชัยนาทและบริเวณใกล้เคียง เช่น หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนา ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย รวมถึงพระพิมพ์สมัยต่างๆ ซึ่งหาชมได้ยาก

หลวงพ่อเพชร

12.00 น. ถึง วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เดิมเรียกว่า วัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง เป็นศาสนสถานที่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา แล้วมาซ่อมแซมภายหลัง โดยมีหลักฐานเป็นศิลาจารึกที่อยู่ติดกับฝาผนังวิหารด้านหลังติดกับองค์พระธาตุเจดีย์ กล่าวถึงการเฉลิมฉลองบูรณปฏิสังขรณ์วัดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ชมพระบรมธาตุเจดีย์ที่มีรูปแบบศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ โดยมีฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมลดระดับขึ้นไปต่อกับระฆังคว่ำ และทั้งสี่ด้านมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก และยังมีเจดีย์เล็กจิ๋วประดับอยู่บนเจดีย์พระบรมธาตุคล้ายกับเจดีย์แบบศรีวิชัย

พระบรมธาตุเจดีย์

12.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.50 น. เดินทางไปยัง อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท

14.20 น. ถึง วัดพระแก้ว แต่เดิมมีชื่อว่าวัดป่าแก้ว ชมพระเจดีย์ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะอู่ทอง คือมีลักษณะเด่นคือฐานเป็นสี่เหลี่ยมสองชั้น ชั้นที่สามเป็นทรงแปดเหลี่ยม เหนือขึ้นไปเป็นองค์ระฆังต่อยอดด้วยเจดีย์ทรงกรวยกลม ในแต่ละชั้นจะมีซุ้มพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ซึ่งอาจารย์ น. ณ ปากน้ำ บรมครูทางด้านศิลปะไทยถึงกับยกย่องว่าสถูปของวัดพระแก้วเมืองสรรคบุรีนี้เป็น “ราชินีแห่งเจดีย์” ในประเทศไทยเลยทีเดียว จากนั้นชม หลวงพ่อฉาย ซึ่งเบื้องหลังขององค์พระมีทับหลังแกะสลักด้วยหินทรายติดอยู่ โดยสลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว

เจดีย์วัดพระแก้ว

15.20 น. เดินทางไปยัง วัดมหาธาตุ

15.30 น. ถึง วัดมหาธาตุ หรือวัดมหาธาตุเมืองสรรค์ วัดเก่าแก่คู่เมืองสรรคบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยอยุธยาและมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ชมพระเจดีย์ประธานที่เหลือเพียงส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงซ้อนกันหลายชั้น ปรางค์ทรงกลีบมะเฟืองซึ่งคล้ายกับที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองลพบุรี พร้อมชมหมู่เจดีย์รายทรงแปดเหลี่ยมและพระวิหารซึ่งเป็นอาคารขนาดเก้าห้อง ที่ตอนนี้เหลือเพียงเสาแปดเหลี่ยมยอดบัวจงกล และผนังบางส่วนเท่านั้น จากนั้นฟังเรื่องราวความสำคัญของ ‘สรรคบุรี-แพรกศรีราชา เมืองโบราณสำคัญแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ของแคว้นสุพรรณภูมิ’

ปรางค์วัดมหาธาตุ

16.30 น. เดินทางไปยัง วัดสองพี่น้อง

16.40 น. ถึง วัดสองพี่น้อง วัดโบราณที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยา ชมพระปรางค์แบบอยุธยาตอนต้นที่ยังหลงเหลือลวดลายปูนปั้นให้เห็นอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

พระปรางค์วัดสองพี่น้อง

จากนั้นเข้าชม วัดโตนดหลาย ภายในประดิษฐานเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบของงานศิลปกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับแคว้นสุโขทัยในช่วงเวลานั้นด้วย

วัดโตนดหลาย

17.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

20.30 น. ถึง ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ inbox เฟซบุ๊กเพจมติชนอคาเดมี คลิก m.me/Matichon.Academy.Thailand

หรือโทร 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
line : @matichonacademy

บทความก่อนหน้านี้เช็กตารางเรียนหลักสูตรอาหาร งานช่าง งานฝีมือ เดือนธันวาคม 2561 ได้ที่นี่!!
บทความถัดไปอร่อยฟีลกู๊ด! พาชิมอาหารเฮลตี้แนวใหม่ “ฌานา”ส่งตรงวัตถุดิบธรรมชาติจากเกษตรกรสู่คนเมือง