Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

Talking Tour Ep.11 : “2 ทับหลัง” ปราสาทศิลปะเขมร หนองหงส์-เขาโล้น เติมเต็มประวัติศาสตร์ไทย

Talking Tour Ep.11 : “2 ทับหลัง” ปราสาทศิลปะเขมร หนองหงส์-เขาโล้น เติมเต็มประวัติศาสตร์ไทย โดย อ.กวิฏ ตั้งจรัสวงศ์

ปราสาทหนองหงส์-ปราสาทเขาโล้น มีความเชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์อย่างไร?? ติดตามชมไปพร้อมกัน..