จักรพันธ์ จารุธีรศานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี และฉันทชื่น ขาวมะลิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ร่วมแสดงความยินดีกับ กุลวัชร ภูริชยวโรดม จากดิ ออริจินัล ฟาร์ม และกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม จาก จี.พี.อะไหล่ ที่ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ระดับแพลทินัม ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ