วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 โดยสถานีโทรทัศน์ Rama Channel คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์        วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ      คุณอธิชัย ต้นกันยา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดจันทบุรี NBT Central        ช่อง 11 ในโอกาสเข้าหารือเพื่อสานต่อความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเผยแพร่รายการส่งเสริมสุขภาพ ของสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางได้เข้าถึงเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์มากขึ้น โดยเริ่มออกอากาศสด “รายการ RAMA SQUARE” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น. และ รายการ “ลัดคิวหมอ” ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสุขภาพ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในเวลา 17.00-18.00 น. ทางช่อง 11 NBT ภาคกลาง (เริ่ม 5 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป) และร่วมแสดงความยินดีแก่สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL ในโอกาสได้รับรางวัล PRESS AWARDS 2019 “เณศไอยรา” จากรายการพบหมอรามาฯ และรายการ Rama Square วันที่ 5 สิงหาคม 2562      ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล