อินเดียมอบรางวัล Padma Awards

ประชาสัมพันธ์

นางสาวสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนรัฐบาลอินเดียมอบรางวัล “Padma Awards” รางวัลพลเรือนอันทรงเกียรติ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร์ ประพันธ์วิทยา ที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาและวรรณกรรม  ประจำปี 2565 ที่สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ทางการอินเดียได้อนุมัติการมอบรางวัล Padma Awards แก่บุคคลทั้งสิ้น 128 คน เป็นชาวต่างชาติ 10 คน  

สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร์ ประพันธ์วิทยา เป็นปราชญ์ภาษาสันสกฤตที่มีส่วนส่งเสริมภาษาสันสกฤตในประเทศไทย และเป็นผู้ก่อตั้ง “ศูนย์ภาษาสันสกฤตศึกษา” มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ  ผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าได้แก่หนังสือเกี่ยวกับภาษาสันสกฤตและพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนมาก  นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล President’s Award ในสาขาภาษาสันสกฤตจากรัฐบาลอินเดียในปี 2019 ด้วย