ประกาศรายชื่อ 10 ทีม ผู้เข้ารอบคัดเลือก ไปชิงแชมป์การแข่งขัน Farmhouse Cooking Contest “เมนูดี ชีวิตปัง” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ไบเทค บางนา

 

ทีมที่ 1

ชื่อทีม : TWIN

ชื่อ-สกุล : คุณปิยดา ภูอิทธิวงศ์ , คุณอมลวรรณ โอจรัสพร

ชื่อเมนู : Morning Obento กิ๋นข้าวบ๋อ

 

ทีมที่ 2

ชื่อทีม : S&N HOME BAKING

ชื่อ-สกุล : คุณดลพร เพียรอดวงษ์ , คุณฌลานันทน์ จันทร์จเร

ชื่อเมนู : Bread ChessesCake with Caramel Toast

 

ทีมที่ 3

ชื่อทีม : มาดามซินนามอน

ชื่อ-สกุล : คุณภควดี สิริประเสริฐ , คุณวีรวงศ์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

ชื่อเมนู : พิซซ่าสารพัดหน้าขนมปังฟาร์มเฮ้าส์

 

ทีมที่ 4

ชื่อทีม : สวนดุสิต

ชื่อ-สกุล : สุพิชญา ชื่นตา , คุณเนตรสุรีย์ กองศรี

ชื่อเมนู : ฟาร์มเฮ้าส์คัพ ผักโขมซีฟู๊ดคัสตาร์ดต้มยำ

 

ทีมที่ 5

ชื่อทีม : Duo

ชื่อ-สกุล : คุณคณพศ ธัญธนเจษฎาภา , คุณวรภัทร ศรีขจรเดช

ชื่อเมนู : on the roll

 

ทีมที่ 6

ชื่อทีม : ขวัญฤทัย

ชื่อ-สกุล : คุณขวัญฤทัย เพาะทรัพย์

ชื่อเมนู : โรลร้อนไส้กุ้งมายองเนสรสต้มยำข่า

 

ทีมที่ 7

ชื่อทีม : ที่บ้านพลอย

ชื่อ-สกุล : คุณพรรัตน์ อยู่สินธ์ , คุณนิธิวรรณ ศรีสวัสดิ์

ชื่อเมนู : โอ้โหนี่หรือปังซ่า

 

ทีมที่ 8

ชื่อทีม : DREAM TEAM

ชื่อ-สกุล : คุณปฐมาวดี ชาตะวิทยากูล , คุณนภัสสร บัวบำรุง

ชื่อเมนู : เมล่อนปังล้าน

 

ทีมที่ 9

ชื่อทีม : ครัว-บาง-กอก-ใหญ่

ชื่อ-สกุล : คุณยุรพรรณ นาวิกนันทน์ , คุณรุ่งราตรี อึ้งเจริญ

ชื่อเมนู : ปังปั๊บมันม่วง

 

ทีมที่ 10

ชื่อทีม :  FLOWER RANGER

ชื่อ-สกุล : คุณนรรฐกรรณ พุกสุริย์วงษ์

ชื่อเมนู : กุ้งโสร่งสะเต๊ะปังโฮลวีต