คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.

ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ธารา สีสะอาด นักวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สำหรับผลงาน “เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ” ถือเป็นผลงานวิจัยด้านพาณิชย์ ทั้งนี้ พบว่าในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีในการตรวจวัดกลิ่นกายแบบสวมใส่ได้เลย ดังนั้น ทีมวิจัยจึงต้องการพัฒนาระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ได้ สำหรับประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดกลิ่นที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเซนเซอร์เคมีบนผ้าสำหรับระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ได้ในรูปแบบ “เสื้อดมกลิ่นกาย” นับเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยใช้กลิ่นที่ออกมาจากร่างกายเป็นดัชนีชี้วัดสถานะสุขภาพ เป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดการรุกรานของโรค และจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนด้วยหมึกนำไฟฟ้าสร้างสรรค์ชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ลงบนผ้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และใช้ระบบการรับส่งข้อมูลด้วยเครือข่ายไร้สาย ระหว่างเสื้อดมกลิ่นกายกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้มีการรับส่งสัญญาณข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว มีการใช้งานที่ง่ายและต้องการพลังงานต่ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เรียกได้ว่าเป็นเสื้อดมกลิ่นกายตัวแรกของโลก และยังเป็นการเพิ่มฟังก์ชั่นการตรวจวัดกลิ่นให้กับสิ่งทอ นับเป็นเอกลักษณ์ของการประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏในเอกสารสิทธิบัตรฉบับใดมาก่อน “เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ” ได้รับการจดสิทธิบัตร (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 16010032) และยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และได้รับการพิจารณามอบรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็นรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ