ธนาคารกรุงไทยแนะอาหารที่ทำหน้าที่เฉพาะด้าน (Functional Foods) เป็นเทรนด์อาหารแห่งอนาคต โดยมีขนาดประมาณ 68,000 ล้านบาท และคาดจะโตเฉลี่ยปีละ 4% สามารถสร้างผลกำไรสูงกว่าอาหารทั่วไปเกือบ 3 เท่า และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve ที่ภาครัฐส่งเสริม ที่สำคัญยังไม่มีผู้นำตลาดอย่างชัดเจน จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SME ในการเจาะตลาด โดยควรร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญช่วยทำวิจัย เพื่อประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการทำบทวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงในการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ เพิ่มเติมจากคุณประโยชน์ของอาหารทั่วไป หรือ Functional Foods ซึ่งเป็นอาหารสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ออกกำลังกาย กลุ่มผู้ใส่ใจความงาม พบว่ามีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 68,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 4% ซึ่งในต่างประเทศอัตรากำไรของบริษัทที่ทำ Functional Foods จะสูงกว่าอาหารทั่วไปถึงเกือบ 3 เท่า โดยมีอัตรากำไรเฉลี่ยสูงถึง 7.3% ขณะที่ผู้ประกอบการอาหารทั่วไปอยู่ที่ 2.8 % อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม S-Curve ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

นอกจากนี้ Functional Foods ยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีแนวคิดว่าการป้องกันโรคดีกว่าการรักษาโรค รวมทั้งต้องการทางเลือกที่ไม่ใช่ยา จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SME ในการเจาะตลาดนี้ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ยังเข้าไม่ถึง และยังไม่มีผู้นำตลาดอย่างชัดเจน ที่สำคัญผู้บริโภคในกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับคุณค่าและประโยชน์ของสารอาหารมากกว่าราคา ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา โดยกลุ่มที่น่าสนใจคือ กลุ่มอาหารที่ให้พลังงานสูง กลุ่มควบคุมน้ำหนัก และกลุ่มเสริมภูมิคุ้มกัน

ด้าน นายอภินันทร์ สู่ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่าย สายงาน Global Business Development and Strategy กล่าวเสริมว่า ในการเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาด Functional Foods ผู้ประกอบการควรสำรวจความต้องการของตลาด ศึกษาสารอาหารที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และควรเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยทำวิจัย เช่น ผู้ผลิตสารอาหารเฉพาะด้าน (Functional Ingredients) และหน่วยงานวิจัยจากภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการทำวิจัยเอง และช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้น ทั้งเรื่องของรสชาติที่อร่อย การรักษาคุณสมบัติของสารอาหารให้คงเดิม และได้มาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ผู้ประกอบการต้องเข้าใจเรื่องการรักษาคุณค่าของสารอาหารที่เติมลงไปจนถึงมือผู้บริโภค โดยปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาคุณค่าของสารอาหารก้าวหน้าไปมาก เช่น เทคโนโลยี Encapsulation ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างชั้นป้องกันสารสำคัญจากปฏิกิริยาหรือสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีในการรักษารสชาติ สี กลิ่น ให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อาหารเดิม ทั้งนี้ เป็นที่แน่นอนว่า ในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ Functional Foods ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และหากเป็นไปตามที่ภาครัฐตั้งเป้าหมายไว้ ในปี 2564 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการอาหารที่มีนวัตกรรมอาหารประมาณ 9,000 ราย”

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดโชว์เคส Thailand : Creative Food แสดงศักยภาพประเทศไทยในฐานะครัวสร้างสรรค์ของโลก ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 หรือ THAIFEX – World of Food ASIA 2018 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

“วัตถุประสงค์หลักของการจัดนิทรรศการThailand : Creative Food คือ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะ SMEs ตลอดจนผู้สนใจเกิดการพัฒนาความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถ ขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนำความได้เปรียบของประเทศไทย ทั้งความหลากหลายและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนจุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและพืชพรรณเมืองร้อน มาสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบธุรกิจ” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

ภายในนิทรรศการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 5 โซนประกอบด้วย โซน “Alternative Sources” นำเสนอ “แมลง” ทรัพยากรอาหารจากท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับครัวของโลก อีกทั้งเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและยกให้เป็นอาหารแห่งอนาคต อาทิ จิ้งหรีด ดักแด้ไหม ตั๊กแตน ไข่มดแดง และหนอนรถด่วน
ต่อมาได้แก่ โซน “The Natural Wonders” นำเสนอ“ทุเรียน” ผลไม้ที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพของไทยในตลาดโลก พร้อมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่โดดเด่น เช่น ทุเรียนอบแห้ง ทุเรียนหม้อไฟ กาแฟทุเรียน เป็นต้นรวมไปถึงนำเสนอ “ดอกไม้กินได้” มาสร้างสีสันในจานอาหาร หรือแก้วเครื่องดื่มจากสีสันธรรมชาติของดอกไม้ สามารถรังสรรค์เมนูต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและน่าสนใจ โซน “Thai Wisdom” นำเสนอเคล็ดลับความหอมอร่อยของการอบควันเทียนตำรับไทยแท้ และการแกะสลักอาหารไทยอย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ยังมีโซน “The Exotic Experience” ที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ในแนวคิดสร้างสรรค์ จากกูรูเชฟชื่อดังที่จะผลัดเปลี่ยนมาแสดงฝีมือและไอเดียสร้างสรรค์กับเมนู พิเศษ ได้แก่ เชฟใหม่ ฐิติวัชร ตัน
ตระการ แห่งร้าน Insect in the Backyard ซึ่งเสิร์ฟเมนูจากแมลงทั้งร้านแห่งเดียวในประเทศไทยเชฟนิค
วิพิทธิจักษ์ พิทยานนท์ จิตรกรบนจานอาหารคนแรกของไทย และเชฟปู ปูริดา ธีระพงษ์เชฟหญิงกระทะเหล็กคนแรกและกูรูด้าน Food Presentation กับโฉมใหม่ของเมนูสมุนไพรไทย

โซนสุดท้าย Creative Food Highlights จัดแสดงหลากหลายผลงานที่สะท้อนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ และพร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจระดับโลก ทั้งจากผู้ประกอบการไทย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย Innovation Hub ทั่วประเทศ
นิทรรศการ “Thailand : CreativeFood” จัดขึ้นภายในงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี