หลายคนอาจเคยได้ยินมาบ้างว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง ซึ่งหนึ่งในสถานที่ชาวญี่ปุ่นมักใช้เป็นจุดดับชีวิตก็คือ บริเวณสถานีรถไฟ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระโดดเข้าหารถไฟที่กำลังวิ่งเข้ามานั่นเอง

ประเทศญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามแก้ไขปัญหานี้ หนึ่งในนั้นคือการที่ติดตั้งหลอดไฟ LED แสงสีฟ้าไว้ที่ท้ายชานชาลาในสถานี เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารจิตใจสงบขึ้น รู้สึกผ่อนคลาย และทำให้พวกเขามีความสุขขึ้น ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะได้ผล

ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามสถานีรถไฟ 71 สถานีที่มีการติดตั้งไฟ LED สีน้ำเงิน ระหว่างปี 2000-2010 และพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายลดลง 84%

ขณะที่กรุงโตเกียวกำลังสร้างที่กั้นชานชาลาให้ครบ 243 สถานีภายในปี 2023 แต่ที่กั้นนั้นก็มีค่าติดตั้งสูงมาก และบางสถานียังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

โดยญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่ม OECD ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด คือมีอัตราการฆ่าตัวตาย 17.6 รายต่อประชากร 100,000 ราย และมีการฆ่าตัวตายที่สถานีรถไฟเฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง

หลายประเทศลองหันมาใช้วิธีเดียวกันกับญี่ปุ่น เช่น หลายสถานีที่อังกฤษตอนนี้ก็เริ่มทดลองใช้แสงสีฟ้าแล้ว ซึ่งมีรายงานว่า ผลจากการใช้แสงสีฟ้า ทำให้มีเหตุอาชญากรรมลดลงด้วย