ตามที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย สายบ้านท่าม่วง – บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 16.122 กิโลเมตร

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมการคมนาคมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบท

โดย ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย สายบ้านท่าม่วง – บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+000 สิ้นสุดที่ กม.16+122 ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 7 เมตร

พร้อมทางจักรยานสองข้างทาง กว้าง 2.50 เมตร และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานกำแพงกันดิน ระบบระบายน้ำ ฝาคอนกรีต ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และจุดชมวิวขนาดเล็ก งบประมาณการก่อสร้าง 198.670 ล้านบาท

ปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 94 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล

 


ที่มา ประชาชาติธุรกิจ