เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิต new normal บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนลูกค้าเลือกใช้บริการเติมน้ำมันแบบ “ลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส เติมน้ำมันไม่ต้องลดกระจก” ผ่าน Bangchak Line Official เพื่อลดความเสี่ยง และรักษาระยะห่าง ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • เข้าใช้ Bangchak Line Official แล้วกดเลือกเมนู ลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส
  • แจ้งสะสมคะแนนสมาชิกเพียงใส่หมายเลขโทรศัพท์
  • เลือกวิธีการชำระเงินผ่าน QR Code

โดยสถานีบริการน้ำมันบางจากเปิดให้บริการรับชำระเงินด้วยระบบนี้แล้วกว่า 500 แห่ง ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.bangchakmarketplace.com

นอกจากนั้น ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากยังมีมาตรการดูแลลดความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ได้แก่ พนักงานทุกคนผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มงานและได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK อย่างสม่ำเสมอ พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัส บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ใช้ถาดรับเงินและแผ่นรองเซ็นเพื่อลดการสัมผัส ลูกค้าจึงใช้บริการได้อย่างมั่นใจ