เมื่อเร็วๆ นี้ คุณภัทรลดา สง่าแสง (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล Drive Award 2019 Excellence สาขา Resources จาก ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย (ซ้าย) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบรางวัล DRIVE AWARD 2019 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากองค์กรที่โดดเด่นทางด้าน Resources โดยมีผลประกอบการที่ดีในปี 2018 การบริหารจัดการองค์กร ร่วมกับพิจารณา CG Score และ Thailand Sustainability Investment รวมถึงการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืน