ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดี รับมอบเงินจำนวน 1,016,990 บาท จากนางเมธาวี อ่างทอง ดีไซน์เนอร์ และเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า BLACK SUGAR จากการจัดแฟชั่นการกุศล Heart Fashion Campaign ที่ Siam Discovery เพื่อร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิรามาธิบดี โดยมี แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ร่วมด้วย