เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน(กลาง) และ คุณนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา (ที่สองจากขวา) พร้อมด้วย คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่สองจากซ้าย) แถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 ในหัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของไทยออยล์ อำเภอศรีราชา และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การแถลงข่าวจัดขึ้น ณ อาคารภูไบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวอำเภอศรีราชา และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของ “เมืองศรีราชา” ผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นถึงการท่องเที่ยว ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ของดีประจำถิ่นต่างๆ ของอำเภอศรีราชา โดยมีกำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ที่ www.rpst.or.th/thaioilphotocontest  และ www.facebook.com/RPSThailand หรือเว็บไซต์ของกลุ่มไทยออยล์ ที่ www.thaioilgroup.com/thaioilphotocontest