บางทีเวลาที่เรากำลังเหม่อๆ คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย เรามักจะวาดรูปอะไรก็ไม่รู้บนกระดาษ วาดไปเรื่อยๆ จนมารู้ตัวอีกทีก็มีรูปเต็มหน้ากระดาษไปหมด ซึ่งการวาดรูปในลักษณะนี้เรียกว่า ‘ดูเดิ้ลอาร์ท’ (Doodle Art) นักจิตวิทยาเผยว่า การวาดดูเดิ้ล คือศิลปะบำบัดรูปแบบหนึ่ง และมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

ดูเดิ้ลอาร์ท (Doodle Art) หรือการวาดดูเดิ้ล (Doodling) หมายถึง การวาดรูปขยุกขยิกแบบลวกๆ หรือการวาดรูปไปตามอารมณ์ คล้ายใจลอยเวลาวาด หรือพูดอีกอย่างก็คือ เป็นการวาดรูปแบบวาดไปเรื่อยๆ แบบไม่ได้มีจุดประสงค์แน่ชัดว่าจะวาดรูปอะไรกันแน่

ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าดูเดิ้ลอาร์ท เป็นสารไร้ถ้อยคำประเภทหนึ่ง (Non-verbal messages) ที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และการรับรู้ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของแต่ละคนออกมาเป็นรูปธรรม และจากสถิติพบว่า เวลาวาดรูปดูเดิ้ล ผู้ชายมักจะวาดรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ส่วนผู้หญิงมักจะวาดรูปใบหน้า และถึงแม้การวาดรูปดูเดิ้ลจะดูเป็นเพียงกิจกรรมฆ่าเวลา ดูไร้สาระ แต่จริงๆ แล้ว กิจกรรมนี้จัดเป็นศิลปะบำบัดรูปแบบหนึ่ง ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

ประโยชน์ที่ได้จากดูเดิ้ลอาร์ท

1. ช่วยให้ผ่อนคลาย

งานวิจัยเมื่อปี ค.ศ. 2016 ชิ้นหนึ่ง ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย และอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวน 39 คน ผลการวิจัยเผยว่า หลังจากให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานวิจัยทำงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะแสดงสัญลักษณ์ (Representation Art) ที่แสดงรูปลักษณะของคน สัตว์ และสิ่งอื่นๆ ในธรรมชาติ หรืองานศิลปะแบบดูเดิ้ลอาร์ท ผลก็คือ กลุ่มตัวอย่างกว่า 75% มีระดับของคอร์ติซอล (Cortisol) หรือฮอร์โมนเครียดในน้ำลายลดลง

2. ช่วยในเรื่องการควบคุมอารมณ์

คนสมัยนี้นิยมใช้เวลาอยู่คนเดียว และชอบทำกิจกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การนั่งดูหนังหรือซีรีส์แบบไม่หลับไม่นอน การนั่งก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์มือถือของตัวเองทั้งวัน จนในที่สุดก็กลายเป็นพฤติกรรมเสพติด ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของคุณได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเผยว่า พฤติกรรมเสพติดดังกล่าวแก้ไขได้ค่อนข้างยาก แต่การวาดดูเดิ้ล อาจช่วยได้

งานศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยเดร็กเซลล์ (Drexel University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เผยแพร่เมื่อปี ค.ศ. 2017 ซึ่งทีมนักวิจัยได้ทำการทดสอบผลของการบริหารสมอง (Brain Activation) ด้วยการใช้รังสีอินฟราเรดระหว่างที่กลุ่มตัวอย่างกำลังทำกิจกรรมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 3 แบบ ได้แก่ การระบายสี การวาดดูเดิ้ล การวาดภาพด้วยมือเปล่า ผลปรากฏว่า กิจกรรมศิลปะทั้ง 3 รูปแบบส่งผลดีต่อสมองทั้งสิ้น แต่การวาดดูเดิ้ลสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองได้ดีที่สุด ทั้งยังช่วยปรับอารมณ์ให้เป็นปกติ และช่วยในการควบคุมพฤติกรรมเสพติดได้ด้วย

3. พัฒนาความจำ และทำให้มีสมาธิมากขึ้น

งานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร Applied Cognitive Psychology เมื่อปี ค.ศ. 2009 เผยว่า คนที่วาดดูเดิ้ล สามารถจดจำข้อมูลในการประชุมหรือการเรียนได้ดีกว่าคนที่ไม่วาดรูปดูเดิ้ล

ทีมนักวิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน และให้ทั้งสองกลุ่มฟังข้อความเสียงความยาว 2 นาทีครึ่ง โดยที่กลุ่มหนึ่งวาดรูปดูเดิ้ล คือวาดรูปวงกลมและสี่เหลี่ยมเล่นไปเรื่อยๆ ขณะฟังข้อความเสียง ในขณะที่อีกกลุ่มไม่ได้วาดดูเดิ้ล ผลปรากฏว่า กลุ่มที่วาดรูปดูเดิ้ลระหว่างฟังข้อความเสียงสามารถจดจำข้อมูลได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้วาดรูปดูเดิ้ล

นอกจากจะส่งผลดีด้านความจำแล้ว การวาดดูเดิ้ลพร้อมทำกิจกรรมอื่นไปด้วย ยังทำให้สมองของคุณต้องพยายามใช้ความสามารถในการรับรู้ให้มากขึ้น จึงส่งผลให้คุณสามารถโฟกัสและมีสมาธิกับสิ่งที่ทำมากขึ้นตามไปด้วย

เห็นไหมคะว่าการวาดรูปเล่นๆ ที่เราคิดว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไร แต่กลับสามารถบำบัดความเครียดให้เราได้ ซึ่งไม่เพียงแต่แก้เครียดได้เท่านั้น ยังมีประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ อีกมากมายด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก Hello คุณหมอ ด้วยค่ะ