กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวการจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) โดยมีคุณอิทธิพล คุณปลิ้ม รัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, คุณพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์, นางฉาง ยู่ เหมิง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมแถลงข่าว พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวเป็นนิทรรศการที่รวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอายุกว่า ๒,๗๐๐ ปี จากสุสานจิ๋นซีสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑๓๓ ชิ้น มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๒ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.