สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศจับมือร่วมกับไปรษณีย์ไทย พร้อมด้วยพันธมิตรจากหลายภาคส่วน แถลงข่าวจัดงานงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 หรือ Thailand 2018 World Stamp Exhibition ซึ่งเป็นงานแสดงไปรษณียากรโลกครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทยในยุคดิจิทัล 4.0” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน คาดว่าจะมีนักสะสมแสตมป์จากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ดร.ประกอบ จิรกิติ นายกสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า งานแสดงตราไปรษณียากรโลกประจำปี 2561 (Thailand 2018 World Stamp Exhibition) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมและยกระดับการสะสมตราไปรษณียากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเปิดโอกาสให้นักสมแสตมป์ชาวไทยได้พบปะกับนักสะสมแสตมป์จากนานาประเทศทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดแสตมป์พร้อมชมงานในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการสร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม รวมถึงแสดงเอกลักษณ์ของประเทศไทย รวมถึงช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศไทย

การจัดงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทยในยุคดิจิทัล 4.0” ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้สนับสนุนหลักพร้อมด้วยพันธมิตรทุกภาคส่วน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การจัดแสดงสิ่งสะสมส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสตมป์และสิ่งสะสมที่หายากจากทั่วโลก โดยเฉพาะสิ่งสะสมไฮไลท์การจัดแสดงจดหมายจากตัวแทนการค้าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมถึงการตอบรับของนักสะสมแสตมป์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงและประกวดกว่า 2,600 เฟรม หรือประมาณ 500 กว่าผลงาน โดยมีมูลค่ารวมกว่าหลายพันล้านบาท

ด้านนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า การจัดงานงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 (Thailand 2018 World Stamp Exhibition) ครั้งนี้ เป็นการรวบรวมแสตมป์จากนานาประเทศทั่วโลกผลงานประกวดแสตมป์ระดับนานาชาติ แสตมป์และสิ่งสะสมที่หายากจากทั่วทุกมุมโลก จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยทุกเพศทุกวัยจะได้มาชมตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงเรื่องราวของนานาประเทศผ่านไปรษณียากร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการสะสมตราไปรษณียากรในทุกรูปแบบให้เป็นที่แพร่หลายและกว้างขวางในระดับโลก

โดยทางไปรษณีย์ไทยผู้สนับสนุนหลัก ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทยในยุคดิจิทัล 4.0” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมนำเสนอความสวยงามเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของไทย นอกจากนิทรรศการดังกล่าวแล้ว ทางไปรษณีย์ไทยยังได้ออกแบบและจัดพิมพ์ตราไปรษณียากรที่ระลึกของงานทั้งหมด 5 แบบ โดยนำเสนอเรื่องราวของการท่องเที่ยวเมืองรอง ตามโครงการ 55 เมืองรองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งได้คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวจาก 5 จังหวัดใน 5 ภูมิภาค ทั้งหมด 5 แบบประกอบด้วย 1. สะพานทาชมพู จังหวัดลำพูน 2. อุทยานบัว จังหวัดสกลนคร 3. หาดทรายดำ จังหวัดตราด 4. หมู่บ้านทำกลอง จังหวัดอ่างทอง และ 5. ซุ้มประตูหิน จังหวัดสตูล ซึ่งแสตมป์แต่ละแบบจะแสดงถึงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละภูมิประเทศที่แตกต่างกัน โดยจะจัดจำหน่ายครั้งแรกที่งาน Thailand 2018 World Stamp Exhibition

สำหรับงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 (Thailand 2018 World Stamp Exhibition) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรี