การปรุงอาหารที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ต้องปรุงให้มีรสชาติที่กลมกล่อม แต่ต้องคำนึงถึงการรักษา “คุณค่าทางอาหาร” ไว้ให้ได้มากที่สุดด้วย เพื่อให้ร่างกายได้รับคุณประโยชน์จากสารอาหารมากที่สุด

ลองมาดูวิธีการปรุงเพื่อให้เสียคุณค่าทางอาหารน้อยที่สุดกัน