เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการ “การรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน” โดยโครงการนี้ริเริ่มโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และ บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก จำกัด ซึ่งเป้าหมายของโครงการคือการส่งเสริมการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วจากโครงการนมโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นสมุดจด เฟอร์นิเจอร์ แผ่นหลังคา และสิ่งของที่มีประโยชน์อื่นๆ

เต็ดตรา แพ้ค นำโดย มร. เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด (ขวาสุด) ยืนยันว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยต่อยอดความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการลดของเสียไปพร้อมๆ กับการนำกล่องนมโรงเรียนยูเอชทีกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ารีไซเคิล เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากซ้ายไปขวา
1. นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ประเทศไทย จำกัด
2. นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
4. นายตรีวิจักษณ์ ยิบยินธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด
5. มร. เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด