ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคต AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ และ หุ่นยนต์ จะเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคงจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้ก็คือ “ปรับตัว” และเสริมทักษะใหม่ๆ ให้ตัวเอง เพื่อให้สามารถทำงานในอนาคตได้

สถาบัน McKinsey ได้รายงาน 3 ทักษะที่คุณจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ทำงานในอนาคต มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1.ทักษะด้านสังคมและการใช้อารมณ์ เช่น อาจต้องรู้การเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน รู้จักปรับตัว และมีความสามารถในการสื่อสารและต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเอาใจใส่เป็นพิเศษจะกลายเป็นทักษะสำคัญในตลาดแรงงานที่มีหุ่นยนต์และ AI โดดเด่น

โดยในปี 2030 McKinsey คาดว่า การทำงานในอนาคตจะต้องใช้เวลางานที่ต้องอาศัยทักษะด้านสังคมมากกว่าปัจจุบันประมาณ 24%

2.ทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกร และนักวิจัย เนื่องจากงานในอนาคตนั้นจะเป็นงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และทำงานควบคู่ไปกับระบบอัตโนมัติ

McKinsey ทำนายว่า ในปี 2030 เราจะใช้เวลางานโดยที่อาศัยทักษะด้านเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 55%

3.ทักษะทางด้านปัญญา ซึ่งทักษะด้านนี้รวมถึงการเขียนที่ดี, ทักษะด้านคณิตศาสตร์, การคิดเชิงวิพากษ์ และการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน ซึ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่แพทย์, นักบัญชี และนักเขียนมี

ทั้งนี้ ในปี 2030 ชั่วโมงทำงานที่เราต้องใช้ทักษะด้านปัญญานั้นจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 8%


Content Team Matichon Academy
ติดต่อ อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ 0-2954-3971 ต่อ 2111