วันที่ 14 มีนาคม 2562 กรมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2562 Designers’ Room & Talent Thai 2019 พร้อมเปิดรับสมัครนักออกแบบเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ที่อยากเป็นนักออกแบบได้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยด้วยการสนับสนุนให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถส่งออกไปจำหน่ายที่ต่างประเทศได้ ซึ่งกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เห็นความสำคัญ จึงอยากผลักดันให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบสินค้าที่เป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่น เพื่อนำเสนอจุดเด่นของเมืองไทย

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ยังคงความเป็นไทยไว้ได้ จึงอยากให้นำจุดเด่นที่มีนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดแบรนด์สินค้า และส่งออกเพื่อสร้างรายได้ต่อไป” นางวรรณภรณ์กล่าว

น.ส.ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 17 ปี ซึ่งแบ่งกลุ่มนักออกแบบออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักออกแบบที่มาจากโครงการ Designers’ Room มีนักออกแบบที่พัฒนาในโครงการแล้วจำนวน 243 แบรนด์ และ นักออกแบบในโครงการ Talent Thai ที่มีนักออกแบบที่พัฒนาในโครงการแล้ว 218 แบรนด์ รวมทั้งหมดแล้วมีนักออกแบบที่ได้รับการพัฒนาแล้วมากถึง 461 แบรนด์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้ก้าวสู่การเป็นธุรกิจ จนสามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ตัวอย่างนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จแล้วยกตัวอย่างเช่น แบรนด์ KORAKOT, Thinkk studio และ Q Design And Play เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากแบรนด์ดังที่ประสบความสำเร็จเข้าร่วมแสดงภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากแบรนด์ QOYA, PATAPiAN, Thinkk Studio, KORAKOT และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เปิดให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และอยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง ได้นำเสนอสินค้าและพัฒนาให้สินค้าก้าวเข้าสู่ตลาดโลก โดยผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 มีนาคม 2562 โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เพจ Talent & Designers’ Room