ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้ง และ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ วันนี้

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ ตามรอยพ่อไปชิม : ตามรอยร้านโปรดคุณชายถนัดศรีเมื่อ 60 ปีก่อน ข้าวมันไก่เจ๊ยี
บทความถัดไปแกงป่า-ปลาสลิด : สวรรค์ในครัว