Shibori Indigo (ย้อมครามสไตล์ชิโบริ)

หลักสูตร Shibori Indigo (ย้อมครามสไตล์ชิโบริ)

สอนโดย อ.ศรุดา  กันทะวงค์

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

 

0an1-02.jpg

ราคา 1,605 บาทShibori Indigo (ย้อมครามสไตล์ชิโบริ)

         เพราะความคลาสสิกและเสน่ห์ของ "ผ้าซิ่นคราม" หรือ "ผ้าม่อฮ่อม" รวมทั้งลวดลายที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกทั้งยังเป็นผ้าที่มีความทนทานต่อแดดฝน และถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ "เสน่ห์งาม มัดย้อมผ้าครามแบบญี่ปุ่น" การมัดย้อมผ้าครามแบบญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อว่า "ชิโบริ"

       วิธีการมัดย้อมแบบชิโบริจะมีวิธีการทำลวดลายที่ละเอียดกว่าการมัดย้อมของไทย ด้วยการเย็บด้ายเป็นลายต่างๆ เข้าไปในเนื้อผ้าแทนการใช้เชือกมัด ซึ่งหลังการย้อมจะได้ลวดลายที่ละเอียดและสวยงามกว่ามาก อีกทั้งการย้อมผ้าแบบชิโบริจะเป็นการย้อมผ้าแบบเย็น ไม่จำเป็นต้องนำผ้าที่จะย้อมลงไปต้มในน้ำเดือด ผ้าที่ย้อมแบบชิโบริของชาวญี่ปุ่น เราจะเห็นได้จากชุดกิโมโนลายโบราณ ซึ่งศิลปินที่ทำผ้าเหล่านี้ เขาจะมีเทคนิคในการทำลายเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นลายนก ดอกซากุระ เขาจะทำได้อย่างละเอียดมาก วิธีการย้อมแบบชิโบรินิยมย้อมกับผ้าเนื้อบาง เพราะจะทำการมัดได้แน่นกว่าเนื้อผ้าหนาๆ

 

งานช่าง/งานฝีมือ

- ย้อมครามสไตล์ชิโบริ


เทคนิค

- แนะนำวัสดุอุปกรณ์ 

- เรียนรู้การใช้สี, การเลือกใช้สี 

- การผสมสี, เทคนิคการผสมสี 

- การเลือกใช้ผ้าชนิดต่างๆ 

- วิธีการมัดผ้าแบบต่างๆ 

- ปฏิบัติ ลายที่ 1 ลายหินแตก 

- ปฏิบัติ ลายที่ 2 ลายขดหอย 

- ปฏิบัติ ลายที่ 3 ลายน้ำไหล 

- ปฏิบัติ ลายที่ 4 ลายจากการออกแบบลายโดยใช้วัสดุใกล้ตัว 

- ปฏิบัติ ลายที่ 5 ลายจากการสร้างด้วยการวาดแพทเทิร์น 


0an1-02.jpg 0an1-02.jpg

 

0an1-02.jpg  0an1-02.jpg