ดีไซน์ลายผ้าปัก Basic Stitch

หลักสูตร ดีไซน์ลายผ้าปัก Basic Stitch

สอนโดย อ.ศิริมาศ  พรหมโมปกรณ์

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

 

0an1-02.jpg

ราคา 1,900 บาทดีไซน์ลายผ้าปัก Basic Stitch

    การปัก เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งของกุลสตรี เพราะเป็นการเสริมแต่งเครื่องแต่งกาย เช่น การปักเสื้อ กระโปรง ปลอกหมอนอิง หมอนหนุน ผ้าคลุมเตียง ผ้าม่านหน้าต่าง และเครื่องใช้อื่นๆ ตามความต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นคุณค่าของงานและความสวยงามยิ่งขึ้น การปักในสมัยก่อนนั้นนิยมปักด้วยมือแต่เพียงอย่างเดียว เพราะถือว่าเป็นงานฝีมือที่ต้องการความละเอียดเป็นพิเศษ ต่อมาเมื่อมีผู้นิยมลายปักมากขึ้น การใช้มือผลิตผลงานออกมาได้ไม่ทันตามความต้องการ และค่าแรงสูงมาก จึงมีการปักด้วยเครื่องมือพิเศษ และปักด้วยจักรเพิ่มขึ้นอีก แต่อย่างไรก็ดีการปักด้วยมือเราจะทิ้งไม่ได้ เพราะเป็นงานที่แสดงฝีมือจริงๆ ปัจจุบันมีการส่งเสริมศิลปาชีพของชาวชนบทแทบทุกแห่ง โดยที่ไม่ค่อยมีความรู้ว่าลายปักชนิดใดเหมาะที่จะปักอะไร หรือจะวางลายปักอย่างไรจึงจะให้ดูงามหรือใช้สีอะไรปักจึงจะทำให้น่าดู เปลี่ยนแปลงไปเป็น ใช้ด้ายและไหมสีต่างๆ ปักบนผ้าสีขาว ชมพู ครีม หรือสีที่มีพื้นสีอ่อนๆ ส่วนผ้าที่มีสีพื้นหนักๆ หรือสีเข้ม การใช้สีของด้ายปักจะต้องคิดให้ดี จะใช้สีอะไรจึงจะงาม ส่วนผ้าที่พื้นสีอ่อนๆ นั้นหาสีของด้ายปักได้ง่ายกว่าผ้าพื้นสีเข้มๆ ปัจจุบันจะเห็นเสื้อผ้าของใช้ต่างๆ ของประเทศที่เอามาขายในบ้านเรา มีราคาสูงมาก ต่างกับราคาของบ้านเรา ฝีมือการปักก็พอๆ กัน จะเห็นว่างานอาชีพการปักของบ้านเราเวลานี้ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าต่างประเทศ ทั้งยังเป็นสินค้าที่ขายได้ดีมากแม้แต่ต่างประเทศก็นิยม สิ่งที่ควรคำนึงถึง เราควรใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ผ้า และไหม

      การปักผ้าด้วยมือ ลายปักผ้าพื้นฐาน Basic Embroidery รูปแบบการปักผ้า มีการปักได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจินตนาการของตัวผู้ปัก ว่าจะเลือกปักแบบไหน ใช้ไหมสีอะไร และใช้ไหมปักกี่เส้น ใช้ไหมปักเส้น เพราะต้องการให้ภาพของงานดูละเอียด เข็มที่ใช้ปักก็สำคัญ ควรให้มีขนาดพอเหมาะกับไหม คือไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไป เพราะจะทำให้ผ้าเป็นรูได้ การปักผ้านั้นเป็นเรื่องง่าย ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด ทั้งในส่วนเทคนิควิธีการและวัสดุอุปกรณ์ จนพูดได้ว่าใครๆ ก็สามารถทำได้ เพียงแค่มี เข็ม ด้าย ผืนผ้า และรู้จักวิธีสนเข็ม อย่างไรก็ตาม ก่อนลงมือทำ เราควรมีการเตรียมตัวที่ดี วางแผนล่วงหน้า มีความเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างชัดเจน ตลอดจนมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญบางประการ เพื่อช่วยให้กระบวนการปักผ้าดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

งานช่าง/งานฝีมือ

ลายพื้นฐานทั้งหมด 14 ลาย

• RUNNING STITCH

• BACK STITCH

• STEM STITCH – OUT LINE STITCH

• CHAIN STITCH

• LAZY DAISY STITCH

• PISTIL KNOT STITCH

• BULLION KNOT STITCH

• FEATHER STITCH

• FLY STITCH

• BLANKET STITCH

• SATIN STITCH

• FISHBONE STITCH

• ROSE

• TURKEY STITCH


เทคนิค

- แนวทางการเรียนการสอน

- แนะนำวัสดุอุปกรณ์

- เช้าสอนลายปัก 5 ลาย

- บ่ายสอนลายปัก 9 ลาย

- แหล่งซื้อแหล่งขายวัสดุอุปกรณ์ 

 

0an1-02.jpg  0an1-02.jpg  

 

0an1-02.jpg  0an1-02.jpg