ทัวร์ “ตามรอยอารยธรรมขอมแดนตะวันตก” จ.กาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี (2 วัน 1 คืน)

ทัวร์ “ตามรอยอารยธรรมขอมแดนตะวันตก” จ.กาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันที่ 27-28 มกราคม 2561

วิทยากร : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ 

ราคา 6,900 บาท 

อณาจักรขอมเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณที่มีความยิ่งใหญ่ และเจริญรุ่งเรื่องในอดีตโดยมีภูมิประเทศส่วนใหญ่อยู่ในประทสกัมพูชา และยังมีอาณาเขตบางส่วนครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยลาว และเวียดนามในปัจจุบัน แม้ว่าอาณาจักรขอมจะสูณเสียอำนาจทางการเมืองไปแล้ว แต่ในแง่ของวัฒนธรรมยังคงอยู่


พิพิธภัณฑ์ชุมนสระโกสินารายณ์


สระโกสินารายณ์


โบราณสถานจอมปราสาท


วัดมหาธาตุ ราชบุรี


วัดกำแพงแลง