My Shibori (หลากสี)

หลักสูตร My Shibori (หลากสี)

สอนโดย อ.ศรุดา  กันทะวงค์

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

 

 

ราคา 1,600 บาทMy Shibori

   เพราะความคลาสสิกและเสน่ห์ของ "ผ้าซิ่นคราม" หรือ "ผ้าม่อฮ่อม" รวมทั้งลวดลายที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกทั้งยังเป็นผ้าที่มีความทนทานต่อแดดฝน และถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ "เสน่ห์งาม มัดย้อมผ้าครามแบบญี่ปุ่น" การมัดย้อมผ้าครามแบบญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อว่า "ชิโบริ"

       วิธีการมัดย้อมแบบชิโบริจะมีวิธีการทำลวดลายที่ละเอียดกว่าการมัดย้อมของไทย ด้วยการเย็บด้ายเป็นลายต่างๆ เข้าไปในเนื้อผ้าแทนการใช้เชือกมัด ซึ่งหลังการย้อมจะได้ลวดลายที่ละเอียดและสวยงามกว่ามาก อีกทั้งการย้อมผ้าแบบชิโบริจะเป็นการย้อมผ้าแบบเย็น ไม่จำเป็นต้องนำผ้าที่จะย้อมลงไปต้มในน้ำเดือด ผ้าที่ย้อมแบบชิโบริของชาวญี่ปุ่น เราจะเห็นได้จากชุดกิโมโนลายโบราณ ซึ่งศิลปินที่ทำผ้าเหล่านี้ เขาจะมีเทคนิคในการทำลายเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นลายนก ดอกซากุระ เขาจะทำได้อย่างละเอียดมาก วิธีการย้อมแบบชิโบรินิยมย้อมกับผ้าเนื้อบาง เพราะจะทำการมัดได้แน่นกว่าเนื้อผ้าหนาๆ ที่มาถึงการย้อมผ้าแบบชิโบริ

 

งานช่าง/งานฝีมือ

- ย้อมครามสไตล์ชิโบริ

 

ชิ้นงานที่ได้รับ 

- กระเป๋า ขนาด 16 x 18 นิ้ว 1 ใบ

- ผ้าพันคอ ขนาด 44 x 70 นิ้ว

- เสื้อยืด 1 ตัว (Size M, L, XL)


เทคนิค

- แนะนำวัสดุอุปกรณ์ 

- แนะนำเรื่องสีที่ใช้ย้อมและเคมีที่ใช้ในการผสมสี เทคนิคการผสมสี เพื่อให้ได้สีใหม่ๆ 

- การใช้ผ้า การเลือกผ้าที่จะใช้ในการย้อม 

- ลายที่ 1 ทำลายบนกระเป๋า 

- ลายที่ 2 ทำลายบนเสื้อยืด 

- วิธีย้อมผ้าของทั้งสองลาย แกะผ้าที่ย้อม 

- ลายที่ 3 การพับและเนาลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด บนผ้าพันคอ 

- สรุปการเรียนและตอบคำถาม ปัญหาทั้งหมดของผู้เรียน 


  

 

 0an1-02.jpg  0an1-02.jpg